SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

8. oktober 2008

Igennem hele den aktuelle finansielle krise har centralbankerne konstant været i tæt kontakt og har haft et nært samarbejde om en række fælles tiltag som fx at tilføre likviditet for at lette presset på de finansielle markeder.

Inflationspresset er begyndt at aftage i en række lande, hvilket delvis afspejler en markant nedgang i priserne på energi og andre råvarer. Inflationsforventningerne er faldende og holdes forankrede til prisstabilitet. Den seneste intensivering af den finansielle krise har øget de nedadrettede risici, der knytter sig til væksten, og har derved yderligere fået de opadrettede risici, der er knyttet til prisstabiliteten, til at aftage.

Der er derfor grundlag for en vis lempelse af de globale monetære forhold. Bank of Canada, Bank of England, Den Europæiske Centralbank (ECB), Federal Reserve, Sveriges Riksbank og Die Schweizerische Nationalbank meddeler derfor i dag, at deres pengepolitiske renter nedsættes. Bank of Japan udtrykker sin uforbeholdne støtte til disse pengepolitiske tiltag.

På en telekonference har ECBs styrelsesråd truffet følgende pengepolitiske beslutninger:

  • Minimumsbudrenten på Eurosystemets primære markedsoperationer nedsættes med 50 basispoint til 3,75 pct. med virkning fra den operation, der afvikles den 15. oktober 2008.
  • Renten på den marginale udlånsfacilitet nedsættes med 50 basispoint til 4,75 pct. med omgående virkning.
  • Renten på indlånsfaciliteten nedsættes med 50 basispoint til 2,75 pct. med omgående virkning.

I euroområdet er den opadrettede inflationsrisiko faldet yderligere i den senere tid. Det er fortsat afgørende, at bredt funderede anden runde-effekter i løn- og prisdannelsen forhindres. En forankring af inflationsforventningerne i overensstemmelse med vores målsætning og en sikring af prisstabilitet på mellemlangt sigt vil understøtte holdbar vækst og beskæftigelse og bidrage til finansiel stabilitet.

Oplysninger om tiltag gennemført af de øvrige centralbanker findes på følgende websteder:

Bank of Canada: www.bank-banque-canada.ca

Bank of England: www.bankofengland.co.uk

Federal Reserve Board: www.federalreserve.gov

Sveriges Riksbank: www.riksbank.com

Die Schweizerische Nationalbank: www.snb.ch

Bank of Japan: www.boj.or.jp

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt