Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

8 Οκτωβρίου 2008

Σε όλη τη διάρκεια της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι κεντρικές τράπεζες πραγματοποίησαν συνεχείς και στενές διαβουλεύσεις και συνεργάστηκαν για την ανάληψη πρωτοφανών κοινών δράσεων, όπως η παροχή ρευστότητας για τον περιορισμό των εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν αρχίσει να αμβλύνονται σε αρκετές χώρες, αντανακλώντας εν μέρει σημαντική μείωση των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώνονται και παραμένουν σταθεροποιημένες σε επίπεδα συμβατά με τη σταθερότητα των τιμών. Η πρόσφατη έξαρση της χρηματοπιστωτικής κρίσης αύξησε τους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη και συνεπώς μείωσε περαιτέρω τους ανοδικούς κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών.

Κρίνεται αναγκαία κάποια χαλάρωση των νομισματικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Bank of Canada, η Bank of England, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Sveriges Riksbank και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσαν σήμερα μείωση των επιτοκίων πολιτικής. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δήλωσε ότι στηρίζει σθεναρά αυτές τις ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μέσω τηλεσύσκεψης, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  • Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 50 μονάδες βάσης στο 3,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 15 Οκτωβρίου 2008.
  • Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 50 μονάδες βάσης στο 4,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.
  • Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 50 μονάδες βάσης στο 2,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.

Στη ζώνη του ευρώ, οι ανοδικές πληθωριστικές πιέσεις πρόσφατα μειώθηκαν περαιτέρω. Παραμένει επιτακτική η αποφυγή των δευτερογενών επιδράσεων ευρείας κλίμακας στη διαδικασία καθορισμού των τιμών και των μισθών. Η διατήρηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό σταθεροποιημένων σε επίπεδα συμβατά με το στόχο μας και η εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση και θα συμβάλουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έλαβαν οι άλλες κεντρικές τράπεζες διατίθενται στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

Bank of Canada: www.bank-banque-canada.ca

Bank of England: www.bankofengland.co.uk

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ: www.federalreserve.gov

Sveriges Riksbank: www.riksbank.com

Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας: www.snb.ch

Τράπεζα της Ιαπωνίας: www.boj.or.jp

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου