Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

8. října 2008

Během současné finanční krize spolu centrální banky nepřetržitě jednaly a úzce spolupracovaly na zcela mimořádných společných opatřeních, jako je poskytování likvidity s cílem snížit napětí na finančních trzích.

Inflační tlaky se v řadě zemí začaly zmírňovat, a zčásti tak odrážely znatelný pokles cen energií a dalších komodit. Inflační očekávání klesají a zůstávají ukotvena na úrovni odpovídající cenové stabilitě. Nedávné zesílení finanční krize zvýšilo rizika zpomalení hospodářského růstu, a tím i dále snížilo proinflační rizika ohrožující cenovou stabilitu.

Určité uvolnění měnových podmínek ve světě je tedy třeba. Z tohoto důvodu Bank of Canada, Bank of England, Evropská centrální banka (ECB), Federal Reserve, Sveriges Riksbank a Swiss National Bank dnes oznamují snížení úrokových sazeb. Bank of Japan těmto měnovým rozhodnutím vyjadřuje silnou podporu.

Rada guvernérů ECB přijala prostřednictvím telekonference tato měnová rozhodnutí:

  • Základní nabídková sazba pro hlavní refinanční operace Eurosystému se od hlavní refinanční operace, která bude vypořádána 15. října 2008, sníží o 50 bazických bodů na 3,75 %.
  • Úroková sazba mezní zápůjční facility se s okamžitou účinností snižuje o 50 bazických bodů na 4,75 %.
  • Úroková sazba vkladové facility se s okamžitou účinností snižuje o 50 bazických bodů na 2,75 %.

Proinflační rizika v eurozóně v nedávné době dále poklesla. Je nezbytně nutné zabránit rozsáhlým sekundárním efektům při stanovování cen a mezd. Udržení inflačních očekávání pevně ukotvených na úrovni, která odpovídá našemu cíli, a zajištění cenové stability ve střednědobém horizontu podpoří udržitelný růst a zaměstnanost a přispěje k finanční stabilitě.

Informace o opatřeních, která přijaly další uvedené centrální banky, jsou k dispozici na těchto internetových stránkách:

Bank of Canada: www.bank-banque-canada.ca

Bank of England: www.bankofengland.co.uk

Federal Reserve Board: www.federalreserve.gov

Sveriges Riksbank: www.riksbank.com

Swiss National Bank: www.snb.ch

Bank of Japan: www.boj.or.jp

Přesné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média