Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

8 oktober 2008

Gedurende de huidige financiële crisis hebben de centrale banken voortdurend nauw onderling overleg gevoerd en hebben zij samengewerkt in niet eerder voorgekomen gezamenlijke acties, zoals het verschaffen van liquiditeit om de spanningen in de financiële markten te verlichten.

De inflatoire druk is in een aantal landen begonnen te matigen, deels ten gevolge van een aanzienlijke daling van de prijzen van energie en andere grondstoffen. De inflatieverwachtingen dalen en blijven verankerd aan prijsstabiliteit. De recente verheviging van de financiële crisis heeft de neerwaartse risico’s voor de groei versterkt en heeft aldus de opwaartse risico’s voor de prijsstabiliteit verder doen afnemen.

Enige verruiming van de mondiale monetaire condities is derhalve gewettigd. Dienovereenkomstig maken de Bank of Canada, de Bank of England, de Europese Centrale Bank (ECB), de Federal Reserve, Sveriges Riksbank en de Zwitserse Nationale Bank vandaag verlagingen van de beleidsrentetarieven bekend. De Bank of Japan betuigt haar krachtige steun voor deze beleidsacties.

De Raad van Bestuur van de ECB heeft, door middel van een teleconferentie, de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  • De minimale inschrijvingsrente voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 50 basispunten verlaagd naar 3,75%, met ingang van de basisherfinancieringstransactie die zal worden verrekend op 15 oktober 2008.
  • De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 50 basispunten verlaagd naar 4,75%, met onmiddellijke ingang.
  • De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 50 basispunten verlaagd naar 2,75%, met onmiddellijke ingang.

In het eurogebied zijn de opwaartse inflatoire risico’s recentelijk verder afgenomen. Het blijft van het allergrootste belang breedgedragen tweede-ronde-effecten in de prijs- en loonvorming te vermijden. Het stevig verankerd houden van de inflatieverwachtingen in overeenstemming met onze doelstelling en het blijven waarborgen van prijsstabiliteit op de middellange termijn zal duurzame groei en werkgelegenheid ondersteunen en bijdragen tot financiële stabiliteit.

Informatie aangaande de door de andere centrale banken ondernomen acties is beschikbaar op de volgende websites:

Bank of Canada: www.bank-banque-canada.ca

Bank of England: www.bankofengland.co.uk

Federal Reserve Board: www.federalreserve.gov

Sveriges Riksbank: www.riksbank.com

Zwitserse Nationale Bank: www.snb.ch

Bank of Japan: www.boj.or.jp

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media