Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2008. gada 8. oktobrī

Pašlaik vērojamās finanšu krīzes laikā starp centrālajām bankām nepārtraukti norisinājušās ciešas konsultācijas un sadarbība, veicot iepriekš nepieredzētus kopīgus pasākumus, piemēram, nodrošinot likviditāti, lai mazinātu spriedzi finanšu tirgos.

Inflācijas spiediens vairākās valstīs pavājinājies, daļēji atspoguļojot enerģijas un citu preču cenu kraso kritumu. Inflācijas gaidas mazinās un joprojām atbilst cenu stabilitātei. Nesenā finanšu tirgus krīzes pastiprināšanās ir vairojusi lejupvērstos izaugsmes riskus, tādējādi vēl vairāk samazinot augšupvērstos riskus, kas apdraud cenu stabilitāti.

Tādējādi ir pamats nedaudz atvieglot monetāros nosacījumus pasaulē. Tāpēc Bank of Canada, Bank of England, Eiropas Centrālā banka (ECB), Federal Reserve, Sveriges Riksbank un Swiss National Bank šodien paziņo par monetārās politikas procentu likmju samazināšanu. Bank of Japan paudusi spēcīgu atbalstu šiem politikas pasākumiem.

ECB Padome telekonferencē pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  • Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks samazināta par 50 bāzes punktiem (līdz 3.75%), sākot ar operācijām, ko veiks 2008. gada 15. oktobrī.
  • Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 50 bāzes punktiem (līdz 4.75%; stājas spēkā nekavējoties).
  • Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 50 bāzes punktiem (līdz 2.75%; stājas spēkā nekavējoties).

Augšupvērstie inflācijas riski pēdējā laikā vēl vairāk mazinājušies. Joprojām vissvarīgākais ir izvairīties no plašām netiešo seku izpausmēm cenu un algu noteikšanā. Stingri noturot inflācijas gaidas cenu stabilitātei atbilstošā līmenī saskaņā ar mūsu mērķi un nodrošinot cenu stabilitāti vidējā termiņā, tiks stimulēta ilgtspējīga izaugsme un nodarbinātība un veicināta finanšu stabilitāte.

Informācija par citu centrālo banku veiktajiem pasākumiem pieejama šādās interneta lapās.

Bank of Canada: www.bank-banque-canada.ca

Bank of England: www.bankofengland.co.uk

Federal Reserve Board: www.federalreserve.gov

Sveriges Riksbank: www.riksbank.com

Swiss National Bank: www.snb.ch

Bank of Japan: www.boj.or.jp

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem