Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 oktober 2008

Under den nuvarande finansiella krisen har centralbanker löpande haft täta kontakter och ett nära samarbetat när det gäller till exempel att tillföra likviditet för att minska påfrestningarna på de finansiella marknaderna.

Inflationstrycket har nu börjat avta i flera länder, delvis som följd av lägre priser på energi och andra råvaror. Inflationsförväntningarna sjunker och är förankrade kring prisstabilitet. Den fördjupade finansiella krisen har ökat nedåtriskerna för den ekonomiska tillväxten och därmed reducerat uppåtriskerna för prisstabilitet.

En viss lättnad i de globala monetära förhållandena är därmed motiverad. Därför meddelar idag Bank of Canada, Bank of England, Europeiska centralbanken (ECB), Federal Reserve, Sveriges riksbank och Swiss National Bank sänkningar i de penningpolitiska styrräntorna. Bank of Japan uttrycker sitt starka stöd för dessa policyåtgärder.

ECB-rådet har idag vid en telekonferens fattat följande penningpolitiska beslut:

  • Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringsoperation kommer att sänkas med 50 punkter till 3,75 % att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 15 oktober 2008.
  • Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 50 punkter till 4,75 % med omedelbar effekt.
  • Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 50 punkter till 2,75 % med omedelbar effekt.

I euroområdet har de uppåtriktade inflationsriskerna minskat ytterligare. Det är fortfarande mycket viktigt att förhindra brett baserade andrahandseffekter på pris- och lönebildningen. Att hålla inflationsförväntningarna fast förankrade i linje med vårt mål och att säkra prisstabilitet på medellång sikt kommer att stödja hållbar tillväxt och sysselsättning och bidra till finansiell stabilitet.

Information om åtgärder som tagits av de andra centralbankerna finns på följande webbplatser:

Bank of Canada www.bank-banque-canada.ca

Bank of England: www.bankofengland.co.uk

Federal Reserve Board: www.federalreserve.gov

Sveriges riksbank www.riksbank.com

Swiss National Bank www.snb.ch

Bank of Japan www.boj.or.jp

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media