Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Rahapoliitilised otsused

8. oktoober 2008

Käesoleva finantskriisi vältel on keskpangad pidanud korduvalt tihedaid konsultatsioone ja teinud koostööd, võttes enneolematuid ühismeetmeid, näiteks suurendanud likviidsust, et vähendada pingeid finantsturgudel.

Mitmetes riikides on inflatsioonisurve hakanud alanema, kajastades osaliselt energia ja muu toorme hindade märkimisväärset langust. Ka inflatsiooniootused kahanevad ja püsivad hinnastabiilsusega kooskõlas oleval tasemel. Finantskriisi hiljutine ägenemine on suurendanud majanduskasvu ohustavaid langusriske ning vähendanud seega veelgi hinnastabiilsusega seotud riske.

Üleilmsete rahandustingimuste leevendamine on seega põhjendatud. Kanada keskpank, Inglise keskpank, Euroopa Keskpank (EKP), USA Föderaalreservi Süsteem, Rootsi keskpank ja Šveitsi Rahvuspank teatavad täna otsusest alandada rahapoliitilisi intressimäärasid. Jaapani keskpank väljendab tugevat toetust nendele poliitilistele otsustele.

Täna toimunud telekonverentsil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused.

  • Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 50 baaspunkti võrra 3,75%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 15. oktoobril 2008.
  • Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 50 baaspunkti võrra 4,75%ni. Otsus jõustub kohe.
  • Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 50 baaspunkti võrra 2,75%ni. Otsus jõustub kohe.

Viimasel ajal on inflatsiooniväljavaatega seotud riskid euroalal vähenenud. Jätkuvalt on väga tähtis vältida ulatuslikku teisest mõju palga- ja hinnakujundusele. Inflatsiooniootuste hoidmine kindlalt kooskõlas meie esmatähtsa eesmärgiga ja hinnastabiilsuse tagamine keskpika aja jooksul toetab jätkusuutlikku majanduskasvu ja tööhõivet ning aitab kaasa finantsstabiilsuse saavutamisele.

Lisateavet vastuvõetud otsuste ja teiste keskpankade kohta saab järgmistelt kodulehtedelt:

Kanada keskpank: www.bank-banque-canada.ca

Inglise keskpank: www.bankofengland.co.uk

USA Föderaalreservi Süsteem: www.federalreserve.gov

Rootsi keskpank: www.riksbank.com

Šveitsi Rahvuspank: www.snb.ch

Jaapani keskpank: www.boj.or.jp

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid