Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кипър и Малта се присъединяват към еврозоната

1 януари 2008 г.

Днес еврото бе въведено в Кипър и Малта. С това броят на държавите-членки, които използват сега единната европейска валута нарасна на 15. Европейската централна банка (ЕЦБ) приветства по-нататъшното разширяване на еврозоната.

С въвеждането на еврото в Кипър и Малта Централната банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus) и Централната банка на Малта (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) стават пълноправни членове на Евросистемата със същите права и задължения като тези на тринадесетте национални централни банки на останалите държави-членки на ЕС, приели еврото. В съответствие с член 49 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на ЕЦБ Централната банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus) и Централната банка на Малта (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) преведоха остатъка от вноските си в капитала на ЕЦБ, както и своя дял от чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.

Оповестените на 27 и 28 декември 2007 г. потребности на еврозоната от ликвидност и разпределение на участието в основните операции по рефинансиране бяха съобразени с включването от 1 януари 2008 г. на кипърските и малтийските парично-финансови институции (ПФИ) в банковата система на еврозоната. На 3 януари 2008 г. кипърските и малтийските контрагенти от Евросистемата за първи път ще имат възможност да участват в основните операции по рефинансиране на Евросистемата.

Списъкът на ПФИ, разположени на територията на Кипър и Малта, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ наред със списъците на ПФИ, разположени в други държави-членки на ЕС, приели еврото. Списъкът с активите, разположени на територията на Кипър и Малта и приемани като обезпечение по кредитните операции на Евросистемата, също е оповестен на уебсайта на ЕЦБ. http://www.ecb.europa.eu

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите