Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Cyprus a Malta vstupujú do eurozóny

1. januára 2008

Cyprus a Malta dnes zaviedli euro. Počet členských štátov EÚ používajúcich jednotnú európsku menu sa tak zvýšil na pätnásť. Európska centrálna banka (ECB) toto ďalšie rozšírenie eurozóny víta.

Zavedením eura na Cypre a na Malte sa Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta stali riadnymi členmi Eurosystému s rovnakými právami a povinnosťami ako národné centrálne banky ďalších trinástich členských štátov EÚ, ktoré už euro zaviedli. V súlade s článkom 49 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta splatili zvyšok svojho podielu na základnom imaní ECB a previedli do ECB svoj podiel na jej devízových rezervách.

Začlenenie cyperských a maltských peňažných finančných inštitúcií (PFI) do bankového systému eurozóny 1. januára 2008 už bolo zohľadnené pri zverejnení údajov o potrebách likvidity v eurozóne a pri pridelení referenčného objemu prostriedkov 27. a 28. decembra 2007. Cyperské a maltské zmluvné strany v operáciách Eurosystému sa budú môcť prvýkrát zúčastniť hlavných refinančných obchodov Eurosystému 3. januára 2008.

Zoznam PFI so sídlom na Cypre a na Malte, ktoré sú povinné udržiavať povinné minimálne rezervy, je zverejnený na internetovej stránke ECB (spolu so zoznamami PFI z ďalších členských štátov EÚ, ktoré prijali euro). Zoznam aktív na Cypre a na Malte, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, je tiež dostupný na internetovej stránke ECB. http://www.ecb.europa.eu

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá