Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Cypr i Malta przystępują do strefy euro

1 stycznia 2008 r.

Dziś Cypr i Malta wprowadziły euro. Tym samym liczba państw członkowskich, które przyjęły wspólną walutę, wzrosła do 15. Europejski Bank Centralny (EBC) z zadowoleniem wita dalsze rozszerzenie strefy euro.

W wyniku przyjęcia euro przez Cypr i Maltę, Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta są teraz pełnoprawnymi członkami Eurosystemu, o tych samych prawach i obowiązkach, co 13 krajowych banków centralnych pozostałych państw członkowskich UE, które przyjęły euro. Zgodnie z art. 49 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta opłaciły pozostałą część swoich udziałów w kapitale EBC oraz przekazały EBC swoje części rezerwowych aktywów walutowych.

Integracja monetarnych instytucji finansowych (MIF) z Cypru i Malty z systemem bankowym strefy euro w dniu 1 stycznia 2008 r. została uzwzględniona przy publikacji danych o zapotrzebowaniu strefy euro na płynność oraz w referencyjnej kwocie przydziału w dniach 27 i 28 grudnia 2007 r. Kontrahenci Eurosystemu z Cypru i Malty będą mogli po raz pierwszy uczestniczyć w podstawowych operacjach refinansujących Eurosystemu w dniu 3 stycznia 2007 r.

Wykaz podlegających wymogom utrzymywania rezerwy obowiązkowej MIF z Cypru i Malty został opublikowany na stronach internetowych EBC, podobnie jak analogiczne wykazy pozostałych państw członkowskich UE, które przyjęły euro. Na stronach internetowych EBC opublikowano także wykaz cypryjskich i maltańskich aktywów, które mogą stanowić zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu. http://www.ecb.europa.eu

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami