Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Kypr a Malta vstupují do eurozóny

1. ledna 2008

Dnes bylo na Kypru a Maltě zavedeno euro. Počet členských států Evropské unie, které používají jednotnou měnu, se tak zvýšil na patnáct. Evropská centrální banka (ECB) toto další rozšíření eurozóny vítá.

Zavedením eura na Kypru a Maltě se Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta staly řádnými členy Eurosystému a mají stejná práva a povinnosti jako ostatních třináct národních centrálních bank ostatních členských států Evropské unie, které už euro zavedly. Podle článku 49 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky splatily Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB a převedly na ECB také svůj podíl na devizových rezervách ECB.

Začlenění kyperských a maltských měnových finančních institucí do bankovního systému eurozóny 1. ledna 2008 bylo již vzato v úvahu při zveřejnění údajů o potřebě likvidity v eurozóně a při přidělení základní částky 27. a 28. prosince 2007. Kyperské a maltské protistrany Eurosystému se budou moci poprvé účastnit hlavních refinančních operací Eurosystému 3. ledna 2008.

Seznamy měnových finančních institucí na Kypru a Maltě, na které se vztahuje povinnost minimálních rezerv, i seznamy měnových finančních institucí v ostatních členských státech Evropské unie, které zavedly euro, jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB. Seznamy aktiv na Kypru a Maltě, která jsou přípustná jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB. http://www.ecb.europa.eu

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média