Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Cyprus en Malta treden toe tot het eurogebied

1 januari 2008

De euro is vandaag ingevoerd in Cyprus en Malta. Het aantal lidstaten van de EU dat de gemeenschappelijke munteenheid gebruikt, is daarmee gestegen tot vijftien. De Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomt deze verdere uitbreiding van het eurogebied.

Ten gevolge van de invoering van de euro door Cyprus en Malta zijn de Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta nu volwaardige leden van het Eurosysteem, met dezelfde rechten en verplichtingen als de dertien nationale centrale banken van de andere EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd. Overeenkomstig artikel 49 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank hebben de Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta het resterende bedrag van hun aandeel in het kapitaal van de ECB gestort. De Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta hebben tevens hun bijdrage aan de externe reserves van de ECB aan de ECB overgedragen.

Met de integratie van de Cypriotische en Maltese monetaire financiële instellingen (MFI´s) in het bankstelsel van het eurogebied op 1 januari 2008 is reeds rekening gehouden bij de publicatie van de liquiditeitsbehoefte van het eurogebied en bij de standaardtoewijzing op 27 en 28 december 2007. De Cypriotische en Maltese tegenpartijen van het Eurosysteem zullen op 3 januari 2008 voor het eerst kunnen deelnemen aan de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem.

De lijsten van MFI´s die in Cyprus en Malta zijn gevestigd en die moeten voldoen aan reserveverplichtingen, zijn te vinden op de website van de ECB, evenals de lijsten van de MFI´s die zijn gevestigd in andere EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd. De lijsten van activa in Cyprus en Malta die kunnen worden gebruikt als onderpand bij de krediettransacties van het Eurosysteem zijn eveneens beschikbaar op de website van de ECB onder http://www.ecb.europa.eu.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media