Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Cypern och Malta går med i euroområdet

1 januari 2008

Idag infördes euron i Cypern och Malta. Därmed har antalet EU-medlemsstater som använder den europeiska gemensamma valutan stigit till 15. Europeiska centralbanken (ECB) välkomnar denna ytterligare utvidgning av euroområdet.

Till följd av Cyperns och Maltas införande av euron är Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta nu fullvärdiga medlemmar av Eurosystemet, med samma rättigheter och skyldigheter som de 13 nationella centralbankerna i de övriga EU-medlemsstater som har infört euron. I enlighet med artikel 49 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken har Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta betalat återstoden av sina andelar av ECB:s kapital och har även överfört sina bidrag till ECB:s reservtillgångar.

De cypriotiska och maltesiska monetära finansinstitutens integrering i euroområdets banksektor den 1 januari 2008 hade redan beaktats i de beräknade likviditetsbehoven för euroområdet och i riktmärket för det tilldelningsbelopp som publicerades den 27 och 28 december 2007. De cypriotiska och maltesiska motparterna i Eurosystemet kommer att kunna delta i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner för första gången den 3 januari 2008.

Listan över monetära finansinstitut i Cypern och Malta som omfattas av kassakrav offentliggörs på ECB:s webbplats, vilket även gäller listorna för de övriga medlemsstater i EU som infört euron. Listan over tillgångar i Cypern och Malta som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner finns också på ECB:s webbplats, http://www.ecb.europa.eu

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media