Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Kipra un Malta pievienojas euro zonai

2008. gada 1. janvārī

Šodien Kiprā un Maltā tika ieviests euro. ES dalībvalstu skaits, kas ieviesušas vienoto Eiropas valūtu, tagad pieaudzis līdz 15. Eiropas Centrālā banka (ECB) ir gandarīta par tālāku euro zonas paplašināšanos.

Pēc euro ieviešanas Kiprā un Maltā Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta kļuvušas par pilntiesīgām Eurosistēmas dalībniecēm ar tādām pašām tiesībām un pienākumiem kā nacionālajām centrālajām bankām pārējās 13 ES dalībvalstīs, kurās ieviests euro. Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 49. pantu Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta apmaksājušas savu atlikušo parakstīto ECB kapitāla daļu, kā arī nodevušas ECB savu ECB ārējo rezervju aktīvu daļu.

Kipras un Maltas monetāro finanšu iestāžu (MFI) integrācija euro zonas banku sistēmā 2008. gada 1. janvārī tika jau ņemta vērā, publicējot euro zonas likviditātes vajadzības un piedāvājuma etalonsummu 2007. gada 27. un 28. decembrī. Eurosistēmas darījumu partneri no Kipras un Maltas pirmo reizi varēs piedalīties Eurosistēmas galvenajās refinansēšanas operācijās 2008. gada 3. janvārī.

Kiprā un Maltā esošo MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, saraksti publicēti ECB interneta lapā. Turpat publicēti arī citās ES dalībvalstīs, kuras ieviesušas euro, esošo MFI saraksti. Kiprā un Maltā izvietoto aktīvu saraksti, kas atbilstoši kā Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, arī atrodami ECB interneta lapā. http://www.ecb.europa.eu

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem