Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Küpros ja Malta ühinevad euroalaga

1. jaanuar 2008

Täna võtsid Küpros ja Malta kasutusele euro. Nüüdseks on Euroopa ühisraha kasutusel juba viieteistkümnes ELi liikmesriigis. Euroopa Keskpank (EKP) tervitab igati euroala laienemist.

Euro kasutuselevõtu tulemusel on Küprose keskpangast ja Malta keskpangast saanud eurosüsteemi täisliikmed, kellel on võrdsed õigused ja kohustused ülejäänud 13 ELi liikmesriigiga, kus käibib ühisraha. Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 49 on Küprose keskpank ja Malta keskpank tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist ning teinud ühtlasi ülekande EKP välisvaluutareservi.

Küprose ja Malta rahaloomeasutuste lõimumist euroala pangandussüsteemi alates 1. jaanuarist 2008 on juba arvesse võetud 27. ja 28. detsembril 2007 avaldatud andmetes euroala likviidsusvajaduse ja baasmahtude kohta. Eurosüsteemi vastaspooled Küprosel ja Maltal saavad eurosüsteemi põhilistes refinantseerimisoperatsioonides esmakordselt osaleda 3. jaanuaril 2008.

Loetelud Küprosel ja Maltal asuvatest rahaloomeasutustest, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, avaldatakse EKP kodulehel koos samasuguste loeteludega teiste euroala riikide kohta. Nimekirjad Küprosel ja Maltal asuvatest ja eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblikest tagatisvaradest on kättesaadavad EKP kodulehel aadressil http://www.ecb.europa.eu.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid