Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Програма за заседанията на Управителния съвет и на Генералния съвет на ЕЦБ и за съответните пресконференции през 2008 г. и 2009 г.

30 март 2007 г.

Управителният съвет реши, че през 2008 г. и 2009 г. заседанията му ще продължат да се провеждат по правило всеки четвъртък от първата и третата седмица на всеки месец.

Както бе обявено на 8 ноември 2001 г., Управителният съвет ще продължи и занапред да оценява текущата позиция на паричната политика на ЕЦБ, като правило, само на първото заседание през месеца. Съответно, на тези заседания ще се взимат обикновено решения за лихвения процент. Когато провежда второ заседание в месеца, Управителният съвет разглежда въпроси, свързани с други задачи и отговорности на ЕЦБ и Еуросистемата. Разбира се, ако обстоятелствата налагат това, Управителният съвет може да реши по всяко време да промени основните лихвени проценти на ЕЦБ, независимо от предварителната програма за заседанията. Програмата за заседанията на Управителния съвет за 2008 г. и 2009 г. отчита също факта, че периодите за поддържане на резервите започват в деня на сетълмента на основната рефинансираща операция (ОРО), който следва заседанието на Управителния съвет, на което се извършва месечна оценка на текущата позиция на паричната политика.

Също така, в съответствие с установената практика, две заседания на Управителния съвет през 2008 г. и 2009 г. ще бъдат отново проведени извън Франкфурт. През 2008 г., the Bank of Greece ще бъде домакин на първото заседание на 8 май 2008 г., а домакин на второто заседание, на 6 ноември 2008 г., ще бъде Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. През 2009 г., първото заседание, на 2 април 2009 г., ще се приеме от Banca d’Italia, а второто, на 2 юли 2009 г., от Banque centrale du Luxembourg.

Генералният съвет реши да запази досегашната практика да провежда заседания на всяко тримесечие.

В заключение, настоящият режим за провеждане на пресконференции се запазва, т.е. те ще се провеждат обикновено след първото заседание на Управителния съвет през месеца.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2008 г.

10 януари 2008 г.

7 февруари 2008 г.

21 февруари 2008 г.

6 март 2008 г.

27 март 2008 г.

10 април 2008 г.

24 април 2008 г.

8 май 2008 г.(Атина)

21 май 2008 г.

5 юни 2008 г.

19 юни 2008 г.*

3 юли 2008 г.

17 юли 2008 г.

7 август 2008 г.

4 септември 2008 г.

18 септември 2008 г.*

2 октомври 2008 г.

23 октомври 2008 г.

6 ноември 2008 г. (Брюксел)

20 ноември 2008 г.

4 декември 2008 г.

18 декември 2008 г.*

* Това заседание ще започне в сряда следобед и ще продължи в четвъртък.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2008 г.

27 март 2008 г.

19 януари 2008 г.

18 септември 2008 г.

18 декември 2008 г.

Пресконференции през 2008 г.

10 януари 2008 г.

7 февруари 2008 г.

6 март 2008 г.

10 април 2008 г.

8 май 2008 г.(Атина)

5 юни 2008 г.

3 юли 2008 г.

4 септември 2008 г.

2 октомври 2008 г.

6 ноември 2008 г. (Брюксел)

4 декември 2008 г.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2009 г.

15 януари 2009 г.

5 февруари 2009 г.

19 февруари 2009 г.

5 март 2009 г.

19 март 2009 г.*

2 април 2009 г. (Рим)

23 април 2009 г.

7 май 2009 г.

20 май 2009 г.

4 юни 2009 г.

18 юни 2009 г.*

2 юли 2009 г. (Люксембург)

16 юли 2009 г.

6 август 2009 г.

3 септември 2009 г.

17 септември 2009 г.*

8 октомври 2009 г.

22 октомври 2009 г.

5 ноември 2009 г.

19 ноември 2009 г.

3 декември 2009 г.

17 декември 2009 г.*

14 януари 2010 г.

*Това заседание ще започне в сряда следобед и ще продължи в четвъртък.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2009 г.

19 март 2009 г.

18 юни 2009 г.

17 септември 2009 г.

17 декември 2009 г.

Пресконференции през 2009 г.

15 януари 2009 г.

5 февруари 2009 г.

5 март 2009 г.

2 април 2009 г. (Рим)

7 май 2009 г.

4 юни 2009 г.

2 юли 2009 г. (Люксембург)

3 септември 2009 г.

8 октомври 2009 г.

5 ноември 2009 г.

3 декември 2009 г.

14 януари 2010 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите