Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ning nendega seotud pressikonverentside ajakava 2008. ja 2009. aastal

30. märts 2007

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas, et 2008. ja 2009. aastal toimuvad nõukogu istungid endiselt üldjuhul iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.

Vastavalt 8. novembril 2001 edastatud teatele jätkab nõukogu EKP rahapoliitiliste seisukohtade hindamist üldjuhul ainult kuu esimesel istungil. Sellest tulenevalt võetakse tavaliselt sellel istungil vastu ka otsused intressimäärade kohta. Kui nõukogu peab kuu jooksul ka teise istungi, tegeleb ta EKP ja eurosüsteemi muid ülesandeid ja kohustusi puudutavate küsimustega. Kui asjaolud nõuavad, võib nõukogu siiski otsustada EKP baasintressimäärasid muuta mis tahes ajal, olenemata varem kavandatud istungitest. Nõukogu 2008. ja 2009. aasta istungite ajakavas on ühtlasi arvesse võetud, et reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitilise seisukoha igakuine hindamine.

Vastavalt väljakujunenud tavale toimub nii 2008. kui ka 2009. aastal kaks nõukogu istungit taas väljaspool Frankfurti. 2008. aasta esimese välisistungi korraldab 8. mail Bank of Greece ja teise 6. novembril Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. 2009. aasta esimese välisistungi korraldab 2. aprillil Banca d’Italia ja teise 2. juulil Banque centrale du Luxembourg.

EKP üldnõukogu otsustas, et jätkatakse praegust tava korraldada istungeid kord kvartalis.

Samuti jätkub senine pressikonverentside korraldamise kord, st need toimuvad iga kuu pärast nõukogu istungit, kus tavaliselt tehakse otsused intressimäärade kohta.

EKP nõukogu istungid 2008. aastal

10. jaanuar 2008

7. veebruar 2008

21. veebruar 2008

6. märts 2008

27. märts 2008

10. aprill 2008

24. aprill 2008

8. mai 2008 (Ateena)

21. mai 2008

5. juuni 2008

19. juuni 2008*

3. juuli 2008

17. juuli 2008

7. august 2008

4. september 2008

18. september 2008*

2. oktoober 2008

23. oktoober 2008

6. november 2008 (Brüssel)

20. november 2008

4. detsember 2008

18. detsember 2008*

*Istung algab kolmapäeva pärastlõunal ja jätkub neljapäeval.

EKP üldnõukogu istungid 2008. aastal

27. märts 2008

19. juuni 2008

18. september 2008

18. detsember 2008

Pressikonverentsid 2008. aastal

10. jaanuar 2008

7. veebruar 2008

6. märts 2008

10. aprill 2008

8. mai 2008 (Ateena)

5. juuni 2008

3. juuli 2008

4. september 2008

2. oktoober 2008

6. november 2008 (Brüssel )

4. detsember 2008

EKP nõukogu istungid 2009. aastal

15. jaanuar 2009

5. veebruar 2009

19. veebruar 2009

5. märts 2009

19. märts 2009*

2. aprill 2009 (Rooma)

23. aprill 2009

7. mai 2009

20. mai 2009

4. juuni 2009

18. juuni 2009*

2. juuli 2009 (Luksemburg)

16. juuli 2009

6. august 2009

3. september 2009

17. september 2009*

8. oktoober 2009

22. oktoober 2009

5. november 2009

19. november 2009

3. detsember 2009

17. detsember 2009*

14. jaanuar 2010

*Istung algab kolmapäeva pärastlõunal ja jätkub neljapäeval.

EKP üldnõukogu istungid 2009. aastal

19. märts 2009

18. juuni 2009

17. september 2009

17. detsember 2009

Pressikonverentsid 2009. aastal

15. jaanuar 2009

5. veebruar 2009

5. märts 2009

2. aprill 2009 (Rooma)

7. mai 2009

4. juuni 2009

2. juuli 2009 (Luksemburg)

3. september 2009

8. oktoober 2009

5. november 2009

3. detsember 2009

14. jaanuar 2010

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid