Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ καθώς και των συνεντεύξεων Τύπου για το 2008 και το 2009

30 Μαρτίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το 2008 και το 2009 θα συνεχίσει να συνεδριάζει κατά κανόνα την Πέμπτη της πρώτης και της τρίτης εβδομάδας κάθε μήνα.

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2001, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά κανόνα, μόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα επιτόκια θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Όταν πραγματοποιεί δεύτερη συνεδρίαση τον ίδιο μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Επίσης, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2008 και το 2009 λαμβάνεται υπόψη ότι οι περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) που διενεργείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν και πάλι εκτός Φραγκφούρτης τόσο το 2008 όσο και το 2009. Το 2008, η πρώτη θα διοργανωθεί στις 8 Μαΐου 2008 από την Τράπεζα της Ελλάδος και η δεύτερη στις 6 Νοεμβρίου 2008 από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique). Το 2009, η πρώτη θα διοργανωθεί στις 2 Απριλίου 2009 από την Τράπεζα της Ιταλίας (Banca d’Italia) και η δεύτερη στις 2 Ιουλίου 2009 από την Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου (Banque centrale du Luxembourg).

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική πραγματοποίησης τριμηνιαίων συνεδριάσεων.

Τέλος, οι συνεντεύξεις Τύπου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλ. μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2008

10 Ιανουαρίου 2008

7 Φεβρουαρίου 2008

21 Φεβρουαρίου 2008

6 Μαρτίου 2008

27 Μαρτίου 2008

10 Απριλίου 2008

24 Απριλίου 2008

8 Μαΐου 2008 (Αθήνα)

21 Μαΐου 2008

5 Ιουνίου 2008

19 Ιουνίου 2008*

3 Ιουλίου 2008

17 Ιουλίου 2008

7 Αυγούστου 2008

4 Σεπτεμβρίου 2008

18 Σεπτεμβρίου 2008*

2 Οκτωβρίου 2008

23 Οκτωβρίου 2008

6 Νοεμβρίου 2008 (Βρυξέλλες)

20 Νοεμβρίου 2008

4 Δεκεμβρίου 2008

18 Δεκεμβρίου 2008*

*Η συνεδρίαση αυτή θα αρχίσει την Τετάρτη το απόγευμα και θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2008

27 Μαρτίου 2008

19 Ιουνίου 2008

18 Σεπτεμβρίου 2008

18 Δεκεμβρίου 2008

Συνεντεύξεις Τύπου το 2008

10 Ιανουαρίου 2008

7 Φεβρουαρίου 2008

6 Μαρτίου 2008

10 Απριλίου 2008

8 Μαΐου 2008 (Αθήνα)

5 Ιουνίου 2008

3 Ιουλίου 2008

4 Σεπτεμβρίου 2008

2 Οκτωβρίου 2008

6 Νοεμβρίου 2008 (Βρυξέλλες)

4 Δεκεμβρίου 2008

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2009

15 Ιανουαρίου 2009

5 Φεβρουαρίου 2009

19 Φεβρουαρίου 2009

5 Μαρτίου 2009

19 Μαρτίου 2009*

2 Απριλίου 2009 (Ρώμη)

23 Απριλίου 2009

7 Μαΐου 2009

20 Μαΐου 2009

4 Ιουνίου 2009

18 Ιουνίου 2009*

2 Ιουλίου 2009 (Λουξεμβούργο)

16 Ιουλίου 2009

6 Αυγούστου 2009

3 Σεπτεμβρίου 2009

17 Σεπτεμβρίου 2009*

8 Οκτωβρίου 2009

22 Οκτωβρίου 2009

5 Νοεμβρίου 2009

19 Νοεμβρίου 2009

3 Δεκεμβρίου 2009

17 Δεκεμβρίου 2009*

14 Ιανουαρίου 2010

*Η συνεδρίαση αυτή θα αρχίσει την Τετάρτη το απόγευμα και θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2009

19 Μαρτίου 2009

18 Ιουνίου 2009

17 Σεπτεμβρίου 2009

17 Δεκεμβρίου 2009

Συνεντεύξεις Τύπου το 2009

15 Ιανουαρίου 2009

5 Φεβρουαρίου 2009

5 Μαρτίου 2009

2 Απριλίου 2009 (Ρώμη)

7 Μαΐου 2009

4 Ιουνίου 2009

2 Ιουλίου 2009 (Λουξεμβούργο)

3 Σεπτεμβρίου 2009

8 Οκτωβρίου 2009

5 Νοεμβρίου 2009

3 Δεκεμβρίου 2009

14 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου