Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēžu 2008. un 2009. gada kalendārs un ar tām saistītās preses konferences

2007. gada 30. martā

Padome nolēmusi, ka arī 2008. un 2009. gadā Padomes sēdes parasti notiks katra mēneša pirmās un trešās nedēļas ceturtdienā.

Kā paziņots 2001. gada 8. novembrī, arī turpmāk ECB monetārās politikas nostāja parasti tiks novērtēta tikai mēneša pirmajā Padomes sēdē. Tāpat šajā sēdē parasti tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz procentu likmēm. Mēneša otrajā sēdē Padome izskatīs ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem saistītus jautājumus. Protams, ja to prasa apstākļi, Padome tomēr var jebkurā brīdī lemt par galveno ECB procentu likmju pārmaiņām, neievērojot iepriekš sagatavoto sēžu kalendāru. Padomes sēžu 2008. un 2009. gada kalendārā ņemts vērā arī tas, ka rezervju prasību izpildes periodi sākas tās galvenās refinansēšanas operācijas (GRO) norēķinu dienā, kas tiek veikta pēc Padomes sēdes, kurā saskaņā ar kalendāru tiek sniegts monetārās politikas nostājas mēneša novērtējums.

Tāpat saskaņā ar līdzšinējo praksi gan 2008. gadā, gan 2009. gadā divas Padomes sēdes atkal nenotiks Frankfurtē. 2008. gadā pirmā sēde – 2008. gada 8. maijā – notiks Bank of Greece, bet otrā – 2008. gada 6. novembrī – Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. 2009. gadā pirmā sēde – 2009. gada 2. aprīlī – notiks Banca d’Italia, bet otrā – 2009. gada 2. jūlijā – Banque centrale du Luxembourg.

Ģenerālpadome vienojās, ka jāsaglabā pašreizējā prakse rīkot sēdes katru ceturksni.

Preses konferences arī notiks pašreizējā režīmā, t.i., tās parasti notiks pēc mēneša pirmās Padomes sēdes.

ECB Padomes sēdes 2008. gadā

2008. gada 10. janvārī

2008. gada 7. februārī

2008. gada 21. februārī

2008. gada 6. martā

2008. gada 27. martā

2008. gada 10. aprīlī

2008. gada 24. aprīlī

2008. gada 8. maijā (Atēnās)

2008. gada 21. maijā

2008. gada 5. jūnijā

2008. gada 19. jūnijā*

2008. gada 3. jūlijā

2008. gada 17. jūlijā

2008. gada 7. augustā

2008. gada 4. septembrī

2008. gada 18. septembrī*

2008. gada 2. oktobrī

2008. gada 23. oktobrī

2008. gada 6. novembrī (Briselē)

2008. gada 20. novembrī

2008. gada 4. decembrī

2008. gada 18. decembrī*

* Šī sanāksme sāksies trešdienas pēcpusdienā un turpināsies ceturtdien.

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2008. gadā

2008. gada 27. martā

2008. gada 19. jūnijā

2008. gada 18. septembrī

2008. gada 18. decembrī

Preses konferences 2008. gadā

2008. gada 10. janvārī

2008. gada 7. februārī

2008. gada 6. martā

2008. gada 10. aprīlī

2008. gada 8. maijā (Atēnās)

2008. gada 5. jūnijā

2008. gada 3. jūlijā

2008. gada 4. septembrī

2008. gada 2. oktobrī

2008. gada 6. novembrī (Briselē)

2008. gada 4. decembrī

ECB Padomes sēdes 2009. gadā

2009. gada 15. janvārī

2009. gada 5. februārī

2009. gada 19. februārī

2009. gada 5. martā

2009. gada 19. martā*

2009. gada 2. aprīlī (Romā)

2009. gada 23. aprīlī

2009. gada 7. maijā

2009. gada 20. maijā

2009. gada 4. jūnijā

2009. gada 18. jūnijā*

2009. gada 2. jūlijā (Luksemburgā)

2009. gada 16. jūlijā

2009. gada 6. augustā

2009. gada 3. septembrī

2009. gada 17. septembrī*

2009. gada 8. oktobrī

2009. gada 22. oktobrī

2009. gada 5. novembrī

2009. gada 19. novembrī

2009. gada 3. decembrī

2009. gada 17. decembrī*

2009. gada 14. janvārī

* Šī sanāksme sāksies trešdienas pēcpusdienā un turpināsies ceturtdien.

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2009. gadā

2009. gada 19. martā

2009. gada 18. jūnijā

2009. gada 17. septembrī

2009. gada 17. decembrī

Preses konferences 2009. gadā

2009. gada 15. janvārī

2009. gada 5. februārī

2009. gada 5. martā

2009. gada 2. aprīlī (Romā)

2009. gada 7. maijā

2009. gada 4. jūnijā

2009. gada 2. jūlijā (Luksemburgā)

2009. gada 3. septembrī

2009. gada 8. oktobrī

2009. gada 5. novembrī

2009. gada 3. decembrī

2010. gada 14. janvārī

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem