SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Planlagte mødedatoer for ECBs styrelsesråd og generelle råd samt datoer for de efterfølgende pressekonferencer i 2008 og 2009

30. marts 2007

Styrelsesrådet har vedtaget, at det også i 2008 og 2009 som hovedregel vil afholde sine møder den første og tredje torsdag i måneden.

Som meddelt 8. november 2001 vil Styrelsesrådet som hovedregel kun drøfte ECBs pengepolitiske stilling på det første møde i måneden. Rentebeslutningerne vil derfor normalt blive truffet på dette møde. På det andet møde i måneden drøfter Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende ECBs og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis omstændighederne kræver det, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst beslutte at ændre ECBs officielle renter uden hensyn til mødekalenderen. I Styrelsesrådets mødekalender for 2008 og 2009 er der endvidere taget højde for, at reservekravsperioderne begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor en drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med nuværende praksis vil to af Styrelsesrådets møder i såvel 2008 som 2009 blive afholdt uden for Frankfurt: I 2008 afholdes det første 8. maj 2008 i Bank of Greece og det andet 6. november 2008 i Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. I 2009 afholdes det første 2. april 2009 i Banca d’Italia og det andet 2. juli 2009 i Banque centrale du Luxembourg.

Det Generelle Råd har besluttet at fortsætte den nuværende praksis med kvartalsvise møder.

Endelig fortsætter den nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der normalt afholdes pressekonference efter månedens første møde i Styrelsesrådet.

Mødekalender for ECBs styrelsesråd i 2008

10. januar 2008

7. februar 2008

21. februar 2008

6. marts 2008

27. marts 2008

10. april 2008

24. april 2008

8. maj 2008 (Athen)

21. maj 2008

5. juni 2008

19. juni 2008*

3. juli 2008

17. juli 2008

7. august 2008

4. september 2008

18. september 2008*

2. oktober 2008

23. oktober 2008

6. november 2008 (Bruxelles)

20. november 2008

4. december 2008

18. december 2008*

* Mødet begynder onsdag eftermiddag og fortsætter torsdag.

Mødekalender for ECBs generelle råd i 2008

27. marts 2008

19. juni 2008

18. september 2008

18. december 2008

Pressekonferencer i 2008

10. januar 2008

7. februar 2008

6. marts 2008

10. april 2008

8. maj 2008 (Athen)

5. juni 2008

3. juli 2008

4. september 2008

2. oktober 2008

6. november 2008 (Bruxelles)

4. december 2008

Mødekalender for ECBs styrelsesråd i 2009

15. januar 2009

5. februar 2009

19. februar 2009

5. marts 2009

19. marts 2009*

2. april 2009 (Rom)

23. april 2009

7. maj 2009

20. maj 2009

4. juni 2009

18. juni 2009*

2. juli 2009 (Luxembourg)

16. juli 2009

6. august 2009

3. september 2009

17. september 2009*

8. oktober 2009

22. oktober 2009

5. november 2009

19. november 2009

3. december 2009

17. december 2009*

14. januar 2010

* Mødet begynder onsdag eftermiddag og fortsætter torsdag.

Mødekalender for ECBs generelle råd i 2009

19. marts 2009

18. juni 2009

17. september 2009

17. december 2009

Pressekonferencer i 2009

15. januar 2009

5. februar 2009

5. marts 2009

2. april 2009 (Rom)

7. maj 2009

4. juni 2009

2. juli 2009 (Luxembourg)

3. september 2009

8. oktober 2009

5. november 2009

3. december 2009

14. januar 2010

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt