Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB a následných tlačových konferencií v roku 2008 a 2009

30. marca 2007

Rada guvernérov rozhodla, že v roku 2008 a 2009 sa jej zasadania budú aj naďalej konať spravidla vo štvrtok prvého a tretieho týždňa každého mesiaca.

Podľa oznámenia z 8. novembra 2001 bude Rada guvernérov naďalej hodnotiť nastavenie menovej politiky ECB spravidla len na prvom zasadaní v mesiaci. Rozhodnutia o výške úrokových sadzieb sa teda zvyčajne budú prijímať na tomto zasadaní. Na každom druhom zasadaní v mesiaci bude Rada guvernérov riešiť otázky súvisiace s ďalšími úlohami a povinnosťami ECB a Eurosystému. V prípade potreby môže Rada guvernérov o zmene kľúčových úrokových sadzieb ECB samozrejme rozhodnúť kedykoľvek, bez ohľadu na pôvodný plán zasadaní. Plán zasadaní Rady guvernérov na rok 2008 a 2009 prihliada aj na skutočnosť, že periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv sa začínajú v deň splatnosti hlavného refinančného obchodu po zasadaní Rady guvernérov, na ktorom sa podľa plánu uskutočňuje mesačné hodnotenie nastavenia menovej politiky.

V súlade so zaužívanou praxou sa v roku 2008 i 2009 budú dve zasadania Rady guvernérov opäť konať mimo Frankfurtu. V roku 2008 sa prvé externé zasadanie uskutoční 8. mája 2008 na pôde Bank of Greece. Druhé sa uskutoční 6. novembra 2008 a hostiteľom bude Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. V roku 2009 bude prvé externé zasadanie 2. apríla 2009 na pôde Banca d’Italia. Druhé sa uskutoční 2. júla 2009 a hostiteľom bude Banque centrale du Luxembourg.

Generálna rada rozhodla, že bude aj naďalej zasadať raz za štvrťrok.

Pokračovať bude aj súčasný režim konania tlačových konferencií, čo znamená, že sa zvyčajne budú konať po prvom zasadaní Rady guvernérov v mesiaci.

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2008

10. januára 2008

7. februára 2008

21. februára 2008

6. marca 2008

27. marca 2008

10. apríla 2008

24. apríla 2008

8. mája 2008 (Atény)

21. mája 2008

5. júna 2008

19. júna 2008*

3. júla 2008

17. júla 2008

7. augusta 2008

4. septembra 2008

18. septembra 2008*

2. októbra 2008

23. októbra 2008

6. novembra 2008 (Brusel)

20. novembra 2008

4. decembra 2008

18. decembra 2008*

*Toto zasadanie sa začne v stredu poobede a bude pokračovať vo štvrtok.

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2008

27. marca 2008

19. júna 2008

18. septembra 2008

18. decembra 2008

Tlačové konferencie v roku 2008

10. januára 2008

7. februára 2008

6. marca 2008

10. apríla 2008

8. mája 2008 (Atény)

5. júna 2008

3. júla 2008

4. septembra 2008

2. októbra 2008

6. novembra 2008 (Brusel)

4. decembra 2008

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2009

15. januára 2009

5. februára 2009

19. februára 2009

5. marca 2009

19. marca 2009*

2. apríla 2009 (Rím)

23. apríla 2009

7. mája 2009

20. mája 2009

4. júna 2009

18. júna 2009*

2. júla 2009 (Luxemburg)

16. júla 2009

6. augusta 2009

3. septembra 2009

17. septembra 2009*

8. októbra 2009

22. októbra 2009

5. novembra 2009

19. novembra 2009

3. decembra 2009

17. decembra 2009*

14. januára 2010

*Toto zasadanie sa začne v stredu poobede a bude pokračovať vo štvrtok.

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2009

19. marca 2009

18. júna 2009

17. septembra 2009

17. decembra 2009

Tlačové konferencie v roku 2009

15. januára 2009

5. februára 2009

5. marca 2009

2. apríla 2009 (Rím)

7. mája 2009

4. júna 2009

2. júla 2009 (Luxemburg)

3. septembra 2009

8. októbra 2009

5. novembra 2009

3. decembra 2009

14. januára 2010

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá