Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulu vuosina 2008 ja 2009 sekä kokousten yhteydessä pidettävät lehdistötilaisuudet

30.3.2007

EKP:n neuvosto on päättänyt kokoontua myös vuosina 2008 ja 2009 yleensä kunkin kuukauden ensimmäisen ja kolmannen viikon torstaina.

EKP:n rahapolitiikan viritystä arvioidaan 8.11.2001 annetun ilmoituksen mukaisesti edelleen yleensä vain kunkin kuukauden ensimmäisessä kokouksessa. Korkopäätökset tehdään näin ollen normaalisti silloin. Kuukauden toisessa kokouksessa, kun sellainen järjestetään, EKP:n neuvosto käsittelee enimmäkseen EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. Olosuhteiden niin vaatiessa EKP:n neuvosto voi tietenkin edelleen päättää muuttaa EKP:n ohjauskorkoja milloin tahansa kokousaikataulusta riippumatta. EKP:n neuvoston vuosien 2008 ja 2009 kokousaikataulussa on otettu huomioon, että vähimmäisvarantojen pitoajanjakso alkaa aina ensimmäisen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa on tarkoitus tehdä kuukausittainen arvio rahapolitiikan virityksestä.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti sekä vuonna 2008 että vuonna 2009 pidetään kaksi kokousta muualla kuin Frankfurtissa: Vuonna 2008 ensimmäistä isännöi 8.5.2008 Kreikan keskuspankki ja toista 6.11.2008 Belgian keskuspankki. Vuonna 2009 ensimmäistä isännöi 2.4.2009 Italian keskuspankki ja toista 2.7.2009 Luxemburgin keskuspankki.

Yleisneuvosto on päättänyt jatkaa nykyistä käytäntöä ja kokoontuu edelleen neljännesvuosittain.

Lehdistötilaisuudet järjestetään edelleen nykykäytännön mukaisesti eli EKP:n neuvoston kunkin kuukauden ensimmäisen kokouksen jälkeen.

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2008

10.1.2008

7.2.2008

21.2.2008

6.3.2008

27.3.2008

10.4.2008

24.4.2008

8.5.2008 (Ateenassa)

21.5.2008

5.6.2008

19.6.2008*

3.7.2008

17.7.2008

7.8.2008

4.9.2008

18.9.2008*

2.10.2008

23.10.2008

6.11.2008 (Brysselissä)

20.11.2008

4.12.2008

18.12.2008*

* Kokous alkaa keskiviikkona iltapäivällä ja jatkuu torstaille.

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2008

27.3.2008

19.6.2008

18.9.2008

18.12.2008

Lehdistötilaisuudet vuonna 2008

10.1.2008

7.2.2008

6.3.2008

10.4.2008

8.5.2008 (Ateenassa)

5.6.2008

3.7.2008

4.9.2008

2.10.2008

6.11.2008 (Brysselissä)

4.12.2008

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2009

15.1.2009

5.2.2009

19.2.2009

5.3.2009

19.3.2009*

2.4.2009 (Roomassa)

23.4.2009

7.5.2009

20.5.2009

4.6.2009

18.6.2009*

2.7.2009 (Luxemburgissa)

16.7.2009

6.8.2009

3.9.2009

17.9.2009*

8.10.2009

22.10.2009

5.11.2009

19.11.2009

3.12.2009

17.12.2009*

14.1.2010

* Kokous alkaa keskiviikkona iltapäivällä ja jatkuu torstaille.

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2009

19.3.2009

18.6.2009

17.9.2009

17.12.2009

Lehdistötilaisuudet vuonna 2009

15.1.2009

5.2.2009

5.3.2009

2.4.2009 (Roomassa)

7.5.2009

4.6.2009

2.7.2009 (Luxemburgissa)

3.9.2009

8.10.2009

5.11.2009

3.12.2009

14.1.2010

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle