Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB en de bijbehorende persconferenties in 2008 en 2009

30 maart 2007

De Raad van Bestuur heeft besloten dat zijn vergaderingen in de jaren 2008 en 2009 zullen blijven worden gehouden op, doorgaans, de donderdag van de eerste en de derde week van elke maand.

Zoals bekendgemaakt op 8 november 2001, zal de monetaire-beleidskoers van de ECB door de Raad van Bestuur blijven worden beoordeeld op, doorgaans, alleen de eerste vergadering van elke maand. Dienovereenkomstig zullen rentebesluiten normaal gesproken gedurende deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, zal de Raad zich bezighouden met aangelegenheden die verband houden met de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, nog steeds besluiten om de belangrijkste rentetarieven van de ECB op enig moment te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. De kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2008 en 2009 houdt tevens rekening met het feit dat de reserve-aanhoudingsperiodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basisherfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat.

Tevens zullen er, overeenkomstig de huidige praktijk, in zowel 2008 als 2009 weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden. In 2008 zal de eerste, op 8 mei 2008, worden georganiseerd door de Bank of Greece, en de tweede, op 6 november 2008, door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. In 2009 zal de eerste, op 2 april 2009, worden georganiseerd door de Banca d’Italia, en de tweede, op 2 juli 2009, door de Banque centrale de Luxembourg.

De Algemene Raad heeft besloten de huidige praktijk van één vergadering per kwartaal te handhaven.

Ten slotte wordt de huidige regeling voor de persconferenties gehandhaafd, hetgeen wil zeggen dat deze doorgaans zullen plaatsvinden na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van de maand.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2008

10 januari 2008

7 februari 2008

21 februari 2008

6 maart 2008

27 maart 2008

10 april 2008

24 april 2008

8 mei 2008 (Athene)

21 mei 2008

5 juni 2008

19 juni 2008*

3 juli 2008

17 juli 2008

7 augustus 2008

4 september 2008

18 september 2008*

2 oktober 2008

23 oktober 2008

6 november 2008 (Brussel)

20 november 2008

4 december 2008

18 december 2008*

* Deze vergadering begint op woensdagmiddag en wordt donderdag voortgezet.

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2008

27 maart 2008

19 juni 2008

18 september 2008

18 december 2008

Persconferenties in 2008

10 januari 2008

7 februari 2008

6 maart 2008

10 april 2008

8 mei 2008 (Athene)

5 juni 2008

3 juli 2008

4 september 2008

2 oktober 2008

6 november 2008 (Brussel)

4 december 2008

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2009

15 januari 2009

5 februari 2009

19 februari 2009

5 maart 2009

19 maart 2009*

2 april 2009 (Rome)

23 april 2009

7 mei 2009

20 mei 2009

4 juni 2009

18 juni 2009*

2 juli 2009 (Luxemburg)

16 juli 2009

6 augustus 2009

3 september 2009

17 september 2009*

8 oktober 2009

22 oktober 2009

5 november 2009

19 november 2009

3 december 2009

17 december 2009*

14 januari 2010

* Deze vergadering begint op woensdagmiddag en wordt donderdag voortgezet.

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2009

19 maart 2009

18 juni 2009

17 september 2009

17 december 2009

Persconferenties in 2009

15 januari 2009

5 februari 2009

5 maart 2009

2 april 2009 (Rome)

7 mei 2009

4 juni 2009

2 juli 2009 (Luxemburg)

3 september 2009

8 oktober 2009

5 november 2009

3 december 2009

14 januari 2010

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media