Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden och efterföljande presskonferenser under 2008 och 2009

30 mars 2007

ECB-rådet har beslutat att dess sammanträden, som regel, ska hållas den första och tredje torsdagen i varje månad även under 2008 och 2009

I enlighet med vad som tillkännagavs den 8 november 2001 fattas ECB:s penningpolitiska beslut även framöver av ECB-rådet och, som regel, endast vid det första sammanträdet i månaden. Räntebesluten fattas således vanligtvis vid det sammanträdet. Vid ett eventuellt andra månadssammanträde behandlar ECB-rådet ärenden som gäller ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om förhållandena så kräver kan ECB-rådet naturligtvis besluta att ändra styrräntorna vid någon annan tidpunkt, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. ECB-rådets sammanträdesprogram för 2008 och 2009 tar också hänsyn till att uppfyllandeperioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som följer på det sammanträde till vilket ECB-rådet fastställt tidpunkten för sin månadsvisa bedömning av penningpolitiken.

Enligt praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt både 2008 och 2009. Under 2008 kommer Bank of Greece att vara värd för det första, den 8 maj 2008 och Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för det andra, den 6 november 2008. Under 2009 kommer Banca d’Italia att vara värd för det första, den 2 april 2009 och Banque centrale du Luxembourg för det andra, den 2 juli 2009.

Allmänna rådet har beslutat att nuvarande praxis med kvartalsvisa sammanträden skall fortsätta.

Slutligen kommer nuvarande praxis med presskonferenser efter ECB-rådets första sammanträde i månaden att fortsätta.

ECB-rådets sammanträden 2008

10 januari 2008

7 februari 2008

21 februari 2008

6 mars 2008

27 mars 2008

10 april 2008

24 april 2008

8 maj 2008 (Aten)

21 maj 2008

5 juni 2008

19 juni 2008*

3 juli 2008

17 juli 2008

7 augusti 2008

4 september 2008

18 september 2008*

2 oktober 2008

23 oktober 2008

6 november 2008 (Bryssel)

20 november 2008

4 december 2008

18 december 2008*

*Sammaträdet börjar på onsdag eftermiddag och fortsätter på torsdag.

Allmänna rådets sammanträden 2008

27 mars 2008

19 juni 2008

18 september 2008

18 december 2008

Presskonferenser 2008

10 januari 2008

7 februari 2008

6 mars 2008

10 april 2008

8 maj 2008 (Aten)

5 juni 2008

3 juli 2008

4 september 2008

2 oktober 2008

6 november 2008 (Bryssel)

4 december 2008

ECB-rådets sammanträden 2009

15 januari 2009

5 februari 2009

19 februari 2009

5 mars 2009

19 mars 2009*

2 april 2009 (Rom)

23 april 2009

7 maj 2009

20 maj 2009

4 juni 2009

18 juni 2009*

2 juli 2009 (Luxemburg)

16 juli 2009

6 augusti 2009

3 september 2009

17 september 2009*

8 oktober 2009

22 oktober 2009

5 november 2009

19 november 2009

3 december 2009

17 december 2009*

14 januari 2010

*Sammaträdet börjar på onsdag eftermiddag och fortsätter på torsdag.

Allmänna rådets sammanträden 2009

19 mars 2009

18 juni 2009

17 september 2009

17 december 2009

Presskonferenser 2009

15 januari 2009

5 februari 2009

5 mars 2009

2 april 2009 (Rom)

7 maj 2009

4 juni 2009

2 juli 2009 (Luxemburg)

3 september 2009

8 oktober 2009

5 november 2009

3 december 2009

14 januari 2010

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media