Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB ter z njimi povezanih tiskovnih konferenc v letih 2008 in 2009

30. marec 2007

Svet ECB je sklenil, da se bo v letih 2008 in 2009 praviloma še naprej sestajal vsak četrtek prvega in tretjega tedna v mesecu.

Kot je bilo objavljeno 8. novembra 2001, bo Svet ECB naravnanost denarne politike ECB praviloma še naprej obravnaval samo na prvi seji v mesecu. V skladu s tem bo o obrestnih merah navadno odločal na tej seji. Kadar se bo sestal na drugi seji v mesecu, bo obravnaval vprašanja, povezana z drugimi nalogami in obveznostmi ECB in Eurosistema. Seveda lahko glede na konkretne razmere Svet ECB ključne obrestne mere ECB še vedno spremeni kadarkoli, ne glede na predhodno napovedane seje. Koledar sej Sveta ECB za leti 2008 in 2009 upošteva dejstvo, da se bodo obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv začenjala na dan poravnave operacij glavnega refinanciranja po seji Sveta ECB, za katero je predvidena mesečna ocena naravnanosti denarne politike.

Prav tako v skladu z ustaljeno prakso dve seji Sveta ECB ne bosta potekali v Frankfurtu, tako leta 2008 kot leta 2009. Leta 2008 bo prvo, 8. maja 2008, gostila Banka Grčije, drugo, 6. novembra 2008, pa Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. Leta 2009 bo prvo, 2. aprila 2009, gostila Banca d’Italia, drugo, 2. julija 2009, pa Banque centrale du Luxembourg.

Razširjeni svet ECB je sklenil, da ohrani sedanjo prakso četrtletnih sej.

Prav tako se bo nadaljevala sedanja praksa tiskovnih konferenc, ki bodo običajno organizirane po prvi seji Sveta ECB v mesecu.

Seje Sveta ECB v letu 2008

10. januar 2008

7. februar 2008

21. februar 2008

6. marec 2008

27. marec 2008

10. april 2008

24. april 2008

8. maj 2008 (Atene)

21. maj 2008

5. junij 2008

19. junij 2008*

3. julij 2008

17. julij 2008

7. avgust 2008

4. september 2008

18. september 2008*

2. oktober 2008

23. oktober 2008

6. november 2008 (Bruselj)

20. november 2008

4. december 2008

18. december 2008*

* Ta seja se bo začela v sredo popoldne in nadaljevala v četrtek.

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2008

27. marec 2008

19. junij 2008

18. september 2008

18. december 2008

Tiskovne konference v letu 2008

10. januar 2008

7. februar 2008

6. marec 2008

10. april 2008

8. maj 2008 (Atene)

5. junij 2008

3. julij 2008

4. september 2008

2. oktober 2008

6. november 2008 (Bruselj)

4. december 2008

Seje Sveta ECB v letu 2009

15. januar 2009

5. februar 2009

19. februar 2009

5. marec 2009

19. marec 2009*

2. april 2009 (Rim)

23. april 2009

7. maj 2009

20. maj 2009

4. junij 2009

18. junij 2009*

2. julij 2009 (Luksemburg)

16. julij 2009

6. avgust 2009

3. september 2009

17. september 2009*

8. oktober 2009

22. oktober 2009

5. november 2009

19. november 2009

3. december 2009

17. december 2009*

14. januar 2010

* Ta seja se bo začela v sredo popoldne in nadaljevala v četrtek.

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2009

19. marec 2009

18. junij 2009

17. september 2009

17. december 2009

Tiskovne konference v letu 2009

15. januar 2009

5. februar 2009

5. marec 2009

2. april 2009 (Rim)

7. maj 2009

4. junij 2009

2. julij 2009 (Luksemburg)

3. september 2009

8. oktober 2009

5. november 2009

3. december 2009

14. januar 2010

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije