Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC oraz konferencji prasowych w roku 2008 i 2009

30 marca 2007 r.

Rada Prezesów uzgodniła, że latach 2008-2009 jej posiedzenia będą nadal odbywać się z zasady w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca.

Zgodnie z komunikatem z dnia 8 listopada 2001 r. Rada Prezesów będzie zwykle oceniać stanowisko EBC w sprawie polityki pieniężnej jedynie na pierwszym posiedzeniu w miesiącu. Na tym samym posiedzeniu będą normalnie zapadać decyzje w sprawie stóp procentowych. Na drugim posiedzeniu w miesiącu Rada Prezesów będzie zajmować się sprawami dotyczącymi innych zadań i obowiązków EBC oraz Eurosystemu. W uzasadnionych okolicznościach Rada Prezesów może oczywiście podjąć decyzję o zmianie podstawowych stóp procentowych EBC w dowolnym momencie, niezależnie od wcześniej ustalonego terminarza posiedzeń. Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów na lata 2008-2009 uwzględnia również fakt, że okresy utrzymywania rezerw będą się rozpoczynać w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej następującym po posiedzeniu Rady Prezesów, na które zaplanowano comiesięczną ocenę stanowiska w polityce pieniężnej.

Również zgodnie z przyjętą praktyką dwa posiedzenia Rady Prezesów w każdym roku odbędą się poza Frankfurtem. W 2008 r. gospodarzem posiedzenia zaplanowanego na 8 maja będzie Bank of Greece, a na 6 listopada – Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. W 2009 r. gospodarzem posiedzenia 2 kwietnia będzie Banca d’Italia, a 2 lipca – Banque centrale du Luxembourg.

Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.

Nadal obowiązywać będzie obecny system organizacji konferencji prasowych, tzn. będą one zwykle zwoływane po pierwszym posiedzeniu Rady Prezesów w miesiącu.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2008 r.

10 stycznia 2008 r.

7 lutego 2008 r.

21 lutego 2008 r.

6 marca 2008 r.

27 marca 2008 r.

10 kwietnia 2008 r.

24 kwietnia 2008 r.

8 maja 2008 r. (Ateny)

21 maja 2008 r.

5 czerwca 2008 r.

19 czerwca 2008 r.*

3 lipca 2008 r.

17 lipca 2008 r.

7 sierpnia 2008 r.

4 września 2008 r.

18 września 2008 r. *

2 października 2008 r.

23 października 2008 r.

6 listopada 2008 r. (Bruksela)

20 listopada 2008 r.

4 grudnia 2008 r.

18 grudnia 2008 r.*

*Posiedzenie rozpocznie się w środę po południu i zostanie wznowione w czwartek.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2008 r.

27 marca 2008 r.

19 czerwca 2008 r.

18 września 2008 r.

18 grudnia 2008 r.

Konferencje prasowe w 2008 r.

10 stycznia 2008 r.

7 lutego 2008 r.

6 marca 2008 r.

10 kwietnia 2008 r.

8 maja 2008 r. (Ateny)

5 czerwca 2008 r.

3 lipca 2008 r.

4 września 2008 r.

2 października 2008 r.

6 listopada 2008 r. (Bruksela)

4 grudnia 2008 r.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2009 r.

15 stycznia 2009 r.

5 lutego 2009 r.

19 lutego 2009 r.

5 marca 2009 r.

19 marca 2009 r.*

2 kwietnia 2009 r. (Rzym)

23 kwietnia 2009 r.

7 maja 2009 r.

20 maja 2009 r.

4 czerwca 2009 r.

18 czerwca 2009 r.*

2 lipca 2009 r. (Luksemburg)

16 lipca 2009 r.

6 sierpnia 2009 r.

3 września 2009 r.

17 września 2009 r.*

8 października 2009 r.

22 października 2009 r.

5 listopada 2009 r.

19 listopada 2009 r.

3 grudnia 2009 r.

17 grudnia 2009 r.*

14 stycznia 2010 r.

*Posiedzenie rozpocznie się w środę po południu i zostanie wznowione w czwartek.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2009 r.

19 marca 2009 r.

18 czerwca 2009 r.

17 września 2009 r.

17 grudnia 2009 r.

Konferencje prasowe w 2009 r.

15 stycznia 2009 r.

5 lutego 2009 r.

5 marca 2009 r.

2 kwietnia 2009 r. (Rzym)

7 maja 2009 r.

4 czerwca 2009 r.

2 lipca 2009 r. (Luksemburg)

3 września 2009 r.

8 października 2009 r.

5 listopada 2009 r.

3 grudnia 2009 r.

14 stycznia 2010 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami