Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB a souvisejících tiskových konferencí v roce 2008 a 2009

30. března 2007

Rada guvernérů rozhodla, že v roce 2008 a 2009 se její zasedání budou nadále konat obvykle ve čtvrtek v první a třetí týden v měsíci.

Jak bylo oznámeno 8. listopadu 2001, Rada guvernérů bude zpravidla hodnotit orientaci měnové politiky ECB pouze na prvním zasedání v měsíci. Rozhodnutí o úrokových sazbách budou tedy obvykle přijímána v průběhu tohoto zasedání. V případě druhého zasedání v měsíci se Rada guvernérů bude zabývat záležitostmi souvisejícími s jinými úkoly a povinnosti ECB a Eurosystému. Je zřejmé, že pokud to bude situace vyžadovat, může Rada guvernérů rozhodnout o změně základních úrokových sazeb ECB kdykoliv, bez ohledu na předem naplánovaná zasedání. Harmonogram zasedání Rady guvernérů v roce 2008 a 2009 bere rovněž v úvahu, že udržovací období pro povinné minimální rezervy budou začínat v den vypořádání hlavní refinanční operace po zasedání Rady guvernérů, na kterém se podle harmonogramu bude provádět měsíční hodnocení orientace měnové politiky.

V souladu se zavedenu praxí se v roce 2008 a v roce 2009 budou dvě zasedání Rady guvernérů opět konat mimo Frankfurt. První z těchto zasedání v roce 2008 bude 8. května 2008 pořádat Bank of Greece, zatímco druhé 6. listopadu 2008 bude pořádat Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. V roce 2009 se bude první z těchto zasedání konat 2. dubna 2009 a jeho pořadatelem je Banca d’Italia. Druhé zasedání 2. července 2009 pořádá Banque centrale du Luxembourg.

Generální rada rozhodla, že současná praxe konání čtvrtletních zasedání bude zachována.

Současný způsob organizování tiskových konferencí bude rovněž pokračovat, což znamená, že se budou konat zpravidla po prvním zasedání Rady guvernérů v měsíci.

Zasedání Rady guvernérů v roce 2008

10. ledna 2008

7. února 2008

21. února 2008

6. března 2008

27. března 2008

10. dubna 2008

24. dubna 2008

8. května 2008 (Atény)

21. května 2008

5. června 2008

19. června 2008*

3. července 2008

17. července 2008

7. srpna 2008

4. září 2008

18. září 2008*

2. října 2008

23. října 2008

6. listopadu 2008 (Brusel)

20. listopadu 2008

4. prosince 2008

18. prosince 2008*

*Toto zasedání bude zahájeno ve středu odpoledne a pokračovat bude ve čtvrtek.

Zasedání Generální rady v roce 2008

27. března 2008

19. června 2008

18. září 2008

18. prosince 2008

Tiskové konference v roce 2008

10. ledna 2008

7. února 2008

6. března 2008

10. dubna 2008

8. května 2008 (Atény)

5. června 2008

3. července 2008

4. září 2008

2. října 2008

6. listopadu 2008 (Brusel)

4. prosince 2008

Zasedání Rady guvernérů v roce 2009

15. ledna 2009

5. února 2009

19. února 2009

5. března 2009

19. března 2009*

2. dubna 2009 (Řím)

23. dubna 2009

7. května 2009

20. května 2009

4. června 2009

18. června 2009*

2. července 2009 (Lucemburk)

16. července 2009

6. srpna 2009

3. září 2009

17. září 2009*

8. října 2009

22. října 2009

5. listopadu 2009

19. listopadu 2009

3. prosince 2009

17. prosince 2009*

14. ledna 2010

*Toto zasedání bude zahájeno ve středu odpoledne a pokračovat bude ve čtvrtek.

Zasedání Generální rady v roce 2009

19. března 2009

18. června 2009

17. září 2009

17. prosince 2009

Tiskové konference v roce 2009

15. ledna 2009

5. února 2009

5. března 2009

2. dubna 2009 (Řím)

7. května 2009

4. června 2009

2. července 2009 (Lucemburk)

3. září 2009

8. října 2009

5. listopadu 2009

3. prosince 2009

14. ledna 2010

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média