European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Regler för framtida upphandling av eurosedlar

22 oktober 2004

Europeiska centralbankens (ECB) riktlinje ECB 2004/18 av den 16 september 2004 om upphandling av eurosedlar offentliggjordes den 21 oktober 2004 i Europeiska unionens officiella tidning.

I överensstämmelse med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning, inrättas genom riktlinjen ett gemensamt anbudsförfarande för Eurosystemet för tillverkning av eurosedlar. Denna gemensamma strategi kommer att tillämpas efter en övergångsperiod som tillåter nationella centralbanker och tryckerier att förbereda sig på ett lämpligt sätt. Det exakta datum då övergångsperioden skall inledas kommer att beslutas av ECB-rådet och avgörs av om ett tillräckligt antal nationella centralbanker samtycker till att delta i Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande.

I Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande uppmärksammas att utgivning av eurosedlar en offentlig uppgift som uttryckligen har anförtrotts Eurosystemet. Eurosedlar är mycket känsliga och innovativa produkter. Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande är därför utformat så att det säkerställer att eurosedlar tillverkas under fullkomligt säkra och kontrollerade former och under fullkomlig sekretess, vilket garanterar en tillförlitlig, högkvalitativ och kontinuerlig leverans.

Vidare har Eurosystemets anbudsförfarande utvecklats i enlighet med EG:s konkurrenslagstiftning. Det tillförsäkrar i synnerhet likabehandling av alla tryckerier som vill delta i Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande, liksom öppenhet och effektivitet. Det respekterar också decentraliseringsprincipen.

Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande består av en uppsättning anbudsregler och anbudsförfaranden som kommer att tillämpas på Eurosystemets samlade behov av eurosedlar. Nationella centralbanker med interna tryckerier eller de som använder offentliga tryckerier kan besluta att inte delta i Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande och fortsätter då att i dessa tryckerier tillverka de eurosedlar som har tilldelats dem.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media