Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Pravidlá pre budúce obstarávanie eurobankoviek

22. októbra 2004

Usmernenie Európskej centrálnej banky (ECB) zo 16. septembra 2004 o obstarávaní eurobankoviek (ECB/2004/18) sa uverejnilo 21. októbra 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie.

V súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou hospodárskou súťažou, ktorou sa podporuje efektívne rozdeľovanie zdrojov, toto usmernenie ustanovuje jednotné výberové konanie Eurosystému na výrobu eurobankoviek. Tento spoločný prístup sa bude uplatňovať po uplynutí prechodného obdobia, ktoré umožní národným centrálnym bankám a tlačiarňam, aby sa dostatočne pripravili. Presný deň, ktorým sa prechodné obdobie začína, závisí od rozhodujúceho počtu NCB, ktoré súhlasia s účasťou na jednotnom výberovom konaní Eurosystému, a rozhodne o ňom Rada guvernérov.

Jednotné výberové konanie Eurosystému rešpektuje skutočnosť, že vydávanie eurobankoviek je verejnou úlohou, ktorou bol Eurosystém výslovne poverený. Eurobankovky sú produkty veľmi citlivej a inovačnej povahy. Preto je jednotné výberové konanie Eurosystému navrhnuté tak, aby sa zaistilo, že eurobankovky sa vyrábajú úplne bezpečným, kontrolovaným a dôverným spôsobom, ktorým sa zabezpečia spoľahlivé, vysoko kvalitné a nepretržité dodávky.

Jednotné výberové konanie Eurosystému bolo naviac vytvorené v súlade s právom hospodárskej súťaže ES. Zabezpečuje predovšetkým rovnaké zaobchádzanie so všetkými tlačiarňami, ktoré sa chcú na jednotnom výberovom konaní Eurosystému zúčastniť, ako aj transparentnosť a efektívnosť. Zároveň rešpektuje zásadu decentralizácie.

Jednotné výberové konanie Eurosystému tvorí jednotný súbor pravidiel a postupov výberového konania, ktoré sa budú uplatňovať na celkové množstvo bankoviek požadované Eurosystémom. NCB, ktoré majú interné tlačiarne alebo ktoré využívajú štátne tlačiarne, môžu rozhodnúť, že sa na jednotnom výberovom konaní Eurosystému nezúčastnia, a budú v týchto tlačiarňach naďalej vyrábať eurobankovky, ktoré im boli pridelené.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá