Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Zasady dokonywania przyszłych zamówień na dostawę banknotów euro

22 października 2004 r.

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 16 września 2004 r. dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro (EBC/2004/18) zostały opublikowane 21 października 2004 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W zgodności z zasadą otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjającej efektywnej alokacji zasobów, wytyczne wprowadzają jednolitą procedurę przetargową Eurosystemu w odniesieniu do zamówień na produkcję banknotów euro. Wskazane wspólne reguły znajdą zastosowanie po upływie okresu przejściowego, umożliwiającego poczynienie odpowiednich przygotowań przez krajowe banki centralne oraz zakłady drukarskie. Dokładna data rozpoczęcia okresu przejściowego uzależniona jest od uzyskania zgody wystarczającej liczby krajowych banków centralnych na uczestnictwo w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu – data taka zostanie wyznaczona przez Radę Prezesów.

Jednolita procedura przetargowa Eurosystemu uwzględnia okoliczność, iż emisja banknotów euro stanowi zadanie publiczne, które w wyraźny sposób zostało powierzone Eurosystemowi. Banknoty euro są produktami o szczególnie poufnym i innowacyjnym charakterze. W związku z tym, jednolita procedura przetargowa Eurosystemu została opracowana w sposób zapewniający produkowanie banknotów euro w całkowicie bezpiecznych, kontrolowanych i poufnych warunkach, zapewniających ciągłe, niezakłócone i cechujące się wysoką jakością dostawy.

Ponadto, jednolita procedura przetargowa Eurosystemu została opracowana w zgodności z przepisami wspólnotowego prawa ochrony konkurencji. W szczególności, gwarantuje ona równe traktowanie wszystkich zakładów drukarskich wyrażających wolę uczestnictwa w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu, jak również zapewnia spełnienie wymogów przejrzystości oraz wydajności. Zakłada ona również poszanowanie zasady decentralizacji.

Na jednolitą procedurę przetargową Eurosystemu składa się jednolity zestaw zasad i procedur przeprowadzania przetargu, który będzie stosowany w odniesieniu do całkowitego zapotrzebowania Eurosystemu na banknoty euro. Krajowe banki centralne dysponujące własnymi zakładami drukarskimi lub korzystające z usług publicznych zakładów drukarskich mogą podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu – w takim przypadku będą one nadal produkować przypadające na nie banknoty euro za pośrednictwem takich zakładów drukarskich.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami