Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euro pangatähtede hanke uued reeglid

22. oktoober 2004

21. oktoobril 2004 avaldas Euroopa Liidu Teataja Euroopa Keskpanga (EKP) 16. septembri 2004 suunise EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta.

Suunis kehtestab eurosüsteemi ühtse hankemenetluse euro pangatähtede tootmiseks, arvestades vabal konkurentsil põhinevat avatud turumajanduse põhimõtet ja soodustades ressursside efektiivset jaotumist. See ühine lähenemine jõustub pärast üleminekuperioodi, et RKPd ja trükikojad saaksid piisavalt valmistuda. Üleminekuperioodi täpne kuupäev sõltub vajalikust arvust RKPdest, kes on nõus eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osalema, ja selle otsustab EKP nõukogu.

Eurosüsteemi ühtne hankemenetlus võtab arvesse, et pangatähtede emissioon on avalik ülesanne, mis on otseselt antud eurosüsteemile. Euro pangatähed on väga tundlikud ja uudsed tooted. Seetõttu on eurosüsteemi ühtne hankemenetlus kavandatud, et tagada euro pangatähtede täiesti turvaline, kontrollitud ja konfidentsiaalne tootmine, mis kindlustab usaldusväärse, kõrgekvaliteedilise ja püsiva varu.

Eurosüsteemi ühtse hankemenetluse väljatöötamisel on arvestatud ka EÜ konkurentsiõigust. Eelkõige tagatakse sellega eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osaleda soovivate trükikodade võrdne kohtlemine, samuti läbipaistvus ja tõhusus. Järgitud on ka detsentraliseerimise põhimõtet.

Eurosüsteemi ühtne hankemenetlus koosneb ühtsest hankenormide ja –menetluste kogumist, mis on kohaldatavad tervele eurosüsteemi pangatähtede vajadusele. RKPd, kellel on struktuurisisesed trükikojad või kes kasutavad riigi trükikodasid, võivad otsustada eurosüsteemi ühtses hankemenetluses mitte osaleda; sel juhul jätkavad nad neile määratud euro pangatähtede tootmist oma trükikojas.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid