Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Regels inzake de toekomstige aanbesteding van eurobankbiljetten

22 oktober 2004

Het richtsnoer ECB/2004/18 van de Europese Centrale Bank (ECB) van 16 september 2004 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten werd op 21 oktober 2004 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

In overeenstemming met het beginsel van een open markt economie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd, voert het Richtsnoer een gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem in voor de productie van eurobankbiljetten. Deze gemeenschappelijke aanpak is na een overgangsperiode van toepassing, hetgeen de NCB’s en de drukkerijen in staat stelt zich adequaat voor te bereiden. Op welke datum, die de Raad van bestuur zal vaststellen, de overgangsperiode start, hangt af van het kritische aantal NCB’s dat zal deelnemen aan de gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem.

De gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem bevestigt dat de uitgifte van eurobankbiljetten een overheidstaak is die expliciet aan het Eurosysteem is toevertrouwd. Eurobankbiljetten zijn zeer gevoelige en innovatie producten. Derhalve beoogt de gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem te verzekeren dat de productie van eurobankbiljetten geheel veilig, beheerst en vertrouwelijk geschiedt hetgeen een betrouwbare aanvoer in de tijd garandeert van hoge kwaliteit en zonder onderbreking.

Bovendien is de gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem ontwikkeld in overeenstemming met de EG-concurrentiewetgeving. Met name verzekert de gemeenschappelijke tenderprocedure gelijke behandeling van alle drukkerijen die aan de procedure willen deelnemen, alsook transparantie en efficiency. De procedure respecteert tevens het decentralisatiebeginsel.

De gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem bestaat uit één reeks aanbestedingsregels en –procedures die van toepassing zullen zijn op alle vereisten van het Eurosysteem inzake bankbiljetten. NCB’s met huisdrukkerijen, dan wel NCB’s die gebruik maken van overheidsdrukkerijen mogen ervoor kiezen niet deel te nemen aan de gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem en zullen dan in die drukkerijen de aan hun toegewezen eurobankbiljetten blijven produceren.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media