Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Noteikumi par euro banknošu turpmāko iepirkumu

2004. gada 22. oktobrī

2004. gada 21. oktobrī ”Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” tika publicēta Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2004. gada 16. septembra Pamatnostādne ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu.

Saskaņā ar principu, kas paredz atvērta tirgus ekonomiku, kurā valda brīva konkurence, un kas veicina resursu efektīvu sadali, šī pamatnostādne paredz vienotu Eurosistēmas konkursa procedūru euro banknošu izgatavošanai. Šī vienotā pieeja tiks piemērota pēc pārejas perioda beigām, ļaujot VCB un spiestuvēm tai pienācīgi sagatavoties. Precīzs pārejas perioda sākuma datums ir atkarīgs no tā, vai pietiekams skaits VCB piekrītīs piedalīties vienotajā Eurosistēmas konkursa procedūrā, un šo datumu noteiks ECB Padome.

Vienotā Eurosistēmas konkursa procedūra atzīst to, ka euro banknošu emisija ir publisks uzdevums, kas nepārprotami uzticēts Eurosistēmai. Euro banknotes ir paaugstināta riska un novatorisks produkts. Tādēļ vienotā Eurosistēmas konkursa procedūra ir izveidota tā, lai nodrošinātu, ka euro banknotes tiek izgatavotas drošā, kontrolētā un konfidenciālā veidā, kas garantē to uzticamu, kvalitatīvu un nepārtrauktu piegādi.

Turklāt vienotā Eurosistēmas konkursa procedūra ir izstrādāta atbilstīgi EK konkurences noteikumiem. Tā jo īpaši nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visām spiestuvēm, kuras vēlas piedalīties vienotajā Eurosistēmas konkursa procedūrā, kā arī nodrošina pārredzamību un efektivitāti. Tā ievēro arī decentralizācijas principu.

Vienoto Eurosistēmas konkursa procedūru veido vienots noteikumu un procedūru kopums, kas tiks piemērots visam Eurosistēmas banknošu pieprasījumam. VCB, kurām ir pašu spiestuves vai kuras izmanto valsts spiestuves, var nolemt nepiedalīties vienotajā Eurosistēmas konkursa procedūrā un turpināt izgatavot tām iedalītās banknotes šajās spiestuvēs.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem