Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroseteleiden hankintaa koskevat säännöt

22.10.2004

Euroopan keskuspankin (EKP) 16.9.2004 antamat suuntaviivat euroseteleiden hankinnasta (EKP/2004/18) julkaistiin 21.10.2004 Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Suuntaviivoissa säädetään euroseteleiden valmistusta koskevasta eurojärjestelmän yhteisestä tarjouskilpailumenettelystä. Menettelyssä noudatetaan vapaaseen kilpailuun perustuvaa avoimen markkinatalouden periaatetta, joka suosii voimavarojen tehokasta kohdentamista. Uusia sääntöjä sovelletaan vasta tietyn siirtymäkauden jälkeen, jotta kansallisilla keskuspankeilla ja setelipainoilla on riittävästi aikaa valmistautua. Siirtymäkauden alkaminen edellyttää, että eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn osallistuu riittävä määrä kansallisia keskuspankkeja. Siirtymäkauden täsmällisestä aloituspäivämäärästä päättää EKP:n neuvosto.

Eurojärjestelmän yhteisessä tarjouskilpailumenettelyssä otetaan huomioon, että euroseteleiden liikkeeseenlaskeminen on julkinen tehtävä, jonka hoitaminen on uskottu nimenomaan eurojärjestelmälle. Eurosetelit ovat hyvin arkaluontoisia ja innovatiivisia tuotteita. Tarjouskilpailumenettely onkin suunniteltu takaamaan, että euroseteleitä valmistetaan täysin turvallisella, valvotulla ja luottamuksellisella tavalla, jotta korkealaatuisia seteleitä on aina ja jatkuvasti tarjolla.

Eurojärjestelmän yhteinen tarjouskilpailumenettely on EU:n kilpailulainsäädännön mukainen. Menettelyssä huolehditaan siitä, että kaikkia setelipainoja, jotka haluavat osallistua tarjouskilpailuun, kohdellaan tasapuolisesti. Samalla otetaan huomioon avoimuuden, tehokkuuden ja hajauttamisen periaatteet.

Eurojärjestelmän yhteisessä tarjouskilpailumenettelyssä yksiä ja samoja kilpailusääntöjä ja

–menettelyjä sovelletaan kaikkeen euroseteleiden hankintaan. Kansalliset keskuspankit, joilla on omat setelipainot, ja kansalliset keskuspankit, jotka käyttävät valtion setelipainoja, voivat päättää olla osallistumatta tarjouskilpailumenettelyyn. Tällöin ne jatkavat niille osoitettujen eurosetelimäärien valmistamista omissa setelipainoissaan.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle