Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κανόνες όσον αφορά τη μελλοντική προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ

22 Οκτωβρίου 2004

Στις 21 Οκτωβρίου 2004 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/18 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 16ης Σεπτεμβρίου 2004 σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ.

Η κατευθυντήρια γραμμή εισάγει ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ, ακολούθως προς την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Η κοινή αυτή προσέγγιση θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη μεταβατικής περιόδου, γεγονός που θα επιτρέψει στις ΕθνΚΤ και στα εκτυπωτικά εργοστάσια να προετοιμαστούν δεόντως. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της μεταβατικής περιόδου θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξαρτάται από την ύπαρξη ενός κρίσιμου αριθμού ΕθνΚΤ που θα συμφωνήσουν να συμμετέχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

Η ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος αναγνωρίζει ότι η έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ αποτελεί δημόσιο καθήκον το οποίο έχει ρητά ανατεθεί στο Ευρωσύστημα. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι πολύ ευπαθή και καινοτόμα προϊόντα. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός της ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος διασφαλίζει την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, ελέγχου και εμπιστευτικότητας, που εγγυώνται το αξιόπιστο, την υψηλή ποιότητα και το αδιάλειπτο της προμήθειάς τους.

Επιπλέον, η διαδικασία αυτή έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού. Διασφαλίζει, ιδίως, ίση μεταχείριση σε όλα τα εκτυπωτικά εργοστάσια που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή και εγγυάται διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Επίσης τηρεί την αρχή της αποκέντρωσης.

Η ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος αποτελείται από μία ενιαία δέσμη κανόνων και διαδικασιών που θα εφαρμόζονται στις συνολικές ανάγκες του Ευρωσυστήματος σε τραπεζογραμμάτια. Οι ΕθνκΤ που διαθέτουν τα δικά τους εκτυπωτικά εργοστάσια ή εκείνες που χρησιμοποιούν δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια μπορούν να αποφασίσουν να μη συμμετέχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος, οπότε και θα εξακολουθούν να παράγουν στα εν λόγω εκτυπωτικά εργοστάσια τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που τους έχουν κατανεμηθεί.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου