SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Regler om fremtidigt offentligt udbud vedrørende eurosedler

22. oktober 2004

Den Europæiske Centralbanks (ECB) retningslinje ECB/2004/18 af 16. september 2004 om offentligt udbud vedrørende eurosedler blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 21. oktober 2004.

I overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence, som fremmer en effektiv ressourceallokering, oprettes med retningslinjen en fælles udbudsprocedure i Eurosystemet for produktion af eurosedler. Denne fælles procedure vil gælde efter en overgangsperiode, som giver NCB’er og trykkerier mulighed for den nødvendige forberedelse. Den nøjagtige begyndlelsesdato for overgangsperioden vil være afhængig af, at der blandt en kritisk masse af NCB’er er enighed om at deltage i Eurosystemets fælles udbudsprocedure, og vil blive besluttet af Styrelsesrådet.

Eurosystemets fælles udbudsprocedure er en anerkendelse af, at udstedelse af eurosedler er en offentlig opgave, som udtrykkeligt er overdraget Eurosystemet. Eurosedler er meget følsomme og innovative produkter, og Eurosystemets fælles udbudsprocedure er derfor udformet med henblik på at sikre, at eurosedler produceres på en absolut sikker, kontrolleret og fortrolig måde, som garanterer en pålidelig, konstant levering af høj kvalitet.

Eurosystemets fælles udbudsprocedure er desuden udviklet i overensstemmelse med EF’s konkurrencelovgivning. Først og fremmest sikrer den ligebehandling af alle trykkerier, som ønker at deltage i Eurosystemets fælles udbudsprocedure samt åbenhed og effektivitet. Den respekterer også princippet om decentralisering.

Eurosystemets fælles udbudsprocedure består af et fælles sæt af udbudsregler og –procedurer, som vil gælde for Eurosystemets samlede behov for sedler. NCB’er, som har egne trykkerier og de, som benytter offentlige trykkerier, kan vælge ikke at deltage i Eurosystemets fælles udbudsprocedure, og vil i så fald fortsætte med at producere de eurosedler, som de har fået tildelt, på de pågældende trykkerier.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt