Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pravidla pro budoucí zadávání zakázek na eurobankovky

22. října 2004

Dne 21. října 2004 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny obecné zásady Evropské centrální banky (ECB) ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2004/18).

V souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, jež podporuje efektivní umísťování zdrojů, zavádějí tyto obecné zásady jednotné nabídkové řízení Eurosystému pro výrobu eurobankovek. Tento společný přístup se bude používat po uplynutí přechodného období, které umožní národním centrálním bankám a tiskárnám, aby se dostatečně připravily. Přechodné období může začít, jakmile rozhodující počet národních centrálních bank souhlasí s účastí v jednotném nabídkovém řízení Eurosystému. Přesný den, kterým přechodné období započne, určí Rada guvernérů.

Jednotné nabídkové řízení Eurosystému respektuje skutečnost, že vydávání eurobankovek je veřejným úkolem, který byl výslovně svěřen Eurosystému. Eurobankovky jsou produkty velmi citlivé a inovační povahy. Jednotné nabídkové řízení Eurosystému je proto navrženo tak, aby zaručovalo, že eurobankovky jsou vyráběny zcela bezpečným, kontrolovaným a důvěrným způsobem, jenž zajistí spolehlivé, vysoce kvalitní a nepřetržité dodávky.

Jednotné nabídkové řízení Eurosystému bylo navíc vytvořeno v souladu se soutěžním právem ES. Především zajišťuje rovné zacházení se všemi tiskárnami, které se jednotného nabídkového řízení Eurosystému chtějí účastnit, a dále transparentnost a efektivitu. Zároveň toto řízení respektuje zásadu decentralizace.

Jednotné nabídkové řízení Eurosystému představuje jednotný soubor pravidel a postupů pro nabídkové řízení, jenž se bude vztahovat na veškeré bankovky, které Eurosystém požaduje. Národní centrální banky, které mají interní tiskárnu nebo které využívají státní tiskárnu, mohou rozhodnout, že se jednotného nabídkového řízení Eurosystému nezúčastní, a budou v těchto tiskárnách nadále vyrábět eurobankovky, které jim byly přiděleny.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média