European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådet hälsar EU:s nya medlemsstater välkomna

30 april 2004

I morgon den 1 maj 2004 kommer Europeiska unionen att ha tio nya medlemsstater: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.

På ECB-rådets vägnar sa Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Jean-Claude Trichet: ”Vid detta historiska tillfälle hälsar vi de nya medlemsstaterna varmt välkomna till Europeiska unionen och till Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Från och med i morgon kommer vi alla, både nuvarande och nya medlemsstater, att utvecklas ömsesidigt genom att vi delar vårt historiska europeiska arv och erfarenheter. Vi ser fram emot en stärkt dialog och samarbete med de nya medlemmarna för att gemensamt uppnå våra historiska mål på ett smidigt och framgångsrikt sätt”.

Från och med i morgon ingår de nya medlemsstaternas nationella centralbankerna i ECBS och deras respektive chefer blir fullvärdiga medlemmar i allmänna rådet. På samma vis kommer de nationella centralbankernas experter i ECBS kommittéer att vara fullvärdiga medlemmar när kommittéerna sammanträder i ECBS-sammansättning, dvs. med alla EU:s nationella centralbanker. Cheferna för de nationella centralbankerna i de nya medlemsstaterna och deras experter har deltagit i allmänna rådets och kommittéernas sammanträden som observatörer sedan juni 2003.

De nya medlemsstaterna kommer inte att anta euron vid inträdet i Europeiska unionen. De kommer att först göra det när de uppfyller kraven som anges i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Till skillnad från Danmark och Storbritannien har de nya medlemsstaterna inte rätt att välja bort den gemensamma valutan genom s.k. opt-out.

ECB och Europeiska kommissionen kommer att sammanställa konvergensrapporter vartannat år, eller på begäran av en medlemsstat ”med undantag”. Dessa rapporter ger underlag för EU-rådet att fatta beslut om huruvida den berörda medlemsstaten uppfyller de krav för att få anta euron. Den första konvergensrapporten som omfattar de nya medlemsstaterna kommer att offentliggöras i oktober 2004.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media