Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada guvernérů ECB vítá nové členské země

30. dubna 2004

Evropská unie má od zítřka, 1. května 2004, deset nových členů – Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Jean-Claude Trichet, prezident Evropské centrální banky (ECB), k tomu jménem Rady guvernérů uvedl: „Srdečně vítáme v tento historický okamžik nové členské země v Evropské unii a v Evropském systému centrálních bank (ESCB). Od zítřka budeme všichni, stávající i noví členové, společně sdílet bohaté dědictví Evropy a její zkušenosti. Těšíme se na prohlubování dialogu a spolupráce s novými členy, abychom mohli zajistit bezproblémové a úspěšné splnění našich společných historických cílů.

Národní centrální banky nových členských státu se od zítřka stávají součástí ESCB a jejich jednotliví guvernéři řádnými členy Generální rady ECB. Také odborníci z národních centrálních bank, kteří jsou zastoupeni ve výborech ESCB, budou mít na zasedání výborů na úrovni ESCB, tzn. všech národních centrálních bank zemí EU, statut řádných členů. Guvernéři národních centrálních bank deseti nových členských zemí a jejich odborníci se již od června 2003 účastní jako pozorovatelé příslušných zasedání Generální rady.

Nové členské země nezavádějí euro okamžikem vstupu do Evropské unie, ale až po splnění požadavků stanovených ve Smlouvě o založení Evropského společenství. Na rozdíl od Dánska a Spojeného království nemá deset nových členských zemí právo jednotnou měnu odmítnout.

ECB a Evropská komise budou připravovat své konvergenční zprávy každé dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se „vztahuje výjimka“. Na základě těchto zpráv rozhoduje Rada EU, zda členský stát splnil podmínky nezbytné pro zavedení eura. První konvergenční zpráva ECB týkající se nových členských zemí bude zveřejněna v říjnu 2004.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média