European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Raad van Bestuur van de ECB verwelkomt de nieuwe lidstaten van de EU

30 april 2004

Vanaf morgen, 1 mei 2004, heeft de Europese Unie er tien nieuwe lidstaten bij, namelijk de Republiek Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Namens de Raad van Bestuur sprak de President van de Europese Centrale Bank (ECB), Jean-Claude Trichet, de volgende woorden: “Bij deze historische gelegenheid heten wij de nieuwe lidstaten van harte welkom bij de Europese Unie en het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Vanaf morgen zullen wij allen, zowel de huidige als de nieuwe leden, worden verrijkt door het delen van ons al zo lang bestaande Europese erfgoed en onze ervaringen. We kijken ernaar uit onze dialoog en samenwerking met de nieuwe leden uit te bouwen teneinde de voorspoedige en succesvolle verwezenlijking van onze gezamenlijke historische doelstellingen zeker te stellen.

Vanaf morgen zullen de nationale centrale banken van de nieuwe lidstaten worden geïntegreerd in het ESCB en zullen hun respectieve Presidenten volwaardig lid worden van de Algemene Raad van de ECB. Zo ook zullen deskundigen van de nationale centrale banken de status van volwaardig lid verkrijgen in de Comités van het ESCB wanneer deze Comités bijeenkomen in ESCB-samenstelling, d.w.z. met alle nationale centrale banken van de EU aanwezig. De Presidenten van de nationale centrale banken van de tien nieuwe lidstaten en hun deskundigen hebben sinds juni 2003 reeds als waarnemers deelgenomen aan de respectieve vergaderingen van de Algemene Raad en de Comités.

De nieuwe lidstaten zullen niet onmiddellijk bij hun toetreding tot de Europese Unie op de euro overgaan. Zij zullen dit slechts doen wanneer zij hebben voldaan aan de vereisten zoals die zijn vastgelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. In tegenstelling tot Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, hebben de tien nieuwe lidstaten niet het recht zich niet aan te sluiten bij de gemeenschappelijke munteenheid.

De ECB en de Europese Commissie zullen beide eens per twee jaar of op verzoek van een lidstaat “met een derogatie” een convergentieverslag opstellen. Deze verslagen verschaffen de basis voor het besluit van de EU-Raad of de desbetreffende lidstaat voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor invoering van de euro. Het eerste Convergentieverslag van de ECB dat ook de nieuwe lidstaten behandelt zal in de loop van oktober 2004 worden gepubliceerd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media