European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Svet ECB pozdravlja nove države članice EU

30. april 2004

Jutri, 1. maja 2004, bo Evropska unija medse sprejela deset novih držav članic: Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško.

Predsednik Evropske centralne banke (ECB) Jean-Claude Trichet je ob tej priložnosti v imenu Sveta ECB dejal: »Novim državam članicam Evropske unije in Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ob tej zgodovinski priložnosti izrekamo prisrčno dobrodošlico. Od jutri naprej se bodo lahko vse, tako nove kot obstoječe članice, še tesneje medsebojno bogatile iz velike zakladnice evropske dediščine in izkušenj. Veselimo se priložnosti, da z okrepitvijo dialoga in sodelovanja z novimi državami članicami zagotovimo nemoteno in uspešno doseganje skupnih zgodovinskih ciljev.«

Z jutrišnjim dnem bodo nacionalne centralne banke novih držav članic vključene v ESCB, njihovi guvernerji pa bodo postali polnopravni člani Razširjenega sveta ECB. Podobno bodo strokovnjaki teh nacionalnih centralnih bank v odborih ESCB imeli status polnopravnih članov vedno, ko bodo ti zasedali v sestavi ESCB, tj. z vsemi nacionalnimi centralnimi bankami EU. Guvernerji nacionalnih centralnih bank desetih novih držav članic in njihovi strokovnjaki so od junija 2003 v Razširjenem svetu ECB in odborih sodelovali kot opazovalci.

Nove države članice evra ne bodo sprejele takoj ob vstopu v Evropsko unijo. To bodo storile šele, ko bodo izpolnile merila, določena v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Za razliko od Danske in Združenega kraljestva deset novih držav članic nima pravice zavrniti enotne valute.

Tako ECB kot Evropska komisija bosta vsaki dve leti ali na zahtevo države članice »z odstopanjem« pripravili konvergenčna poročila. Na osnovi teh poročil bo Svet EU odločal, ali posamezna država članica izpolnjuje pogoje za sprejem evra. Prvo konvergenčno poročilo ECB, ki obravnava tudi nove države članice, bo objavljeno oktobra 2004.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije