European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE KAVAND

Ekp Nõukogu Tervitab Euroopa Liidu Uusi Liikmesriike

30. aprill 2004

Alates homsest, 1. maist 2004 kuulub Euroopa Liitu kümme uut riiki – Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu nimel lausus tervitussõnad EKP president Jean-Claude Trichet: “Tänasel ajaloolisel päeval tervitame uusi liikmesriike Euroopa Liidus ja Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKPS). Homne teeb meid kõiki – praegusi ja uusi liikmeid – rikkamaks, andes võimaluse omavahel jagada Euroopa pikaajalist pärandit ja kogemust. Soovime tõhustada dialoogi ja koostööd uute liikmesriikidega, et saavutada edukalt ja järjekindlalt meie ühised ajaloolised eesmärgid.”

Homsest ühinevad uute liikmesriikide keskpangad EKPSiga ja keskpankade presidentidest saavad EKP üldnõukogu täisliikmed. Samuti on liikmesriikide keskpankade ekspertidel täisliikme staatus EKPSi komiteedes, kui need kogunevad EKPSi tasandil, st kui osalevad kõik ELi liikmesriikide keskpangad. Kümne uue liikmesriigi keskpankade presidendid ja eksperdid osalevad üldnõukogu istungitel ja komiteedes vaatlejana alates 2003. aasta juunist.

Euroopa Liiduga ühinedes ei võta uued liikmesriigid kohe kasutusele eurot. Ühisraha võetakse kasutusele alles pärast Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud nõuete täitmist. Erinevalt Taanist ja Ühendkuningriigist puudub kümnel uuel liikmesriigil õigus ühisraha kasutuselevõtust loobuda.

Nii EKP kui ka Euroopa Komisjon koostavad lähenemisaruanded kas iga kahe aasta järel või sellise liikmesriigi taotluse korral, “mille suhtes on kehtestatud erand”.

Nende aruannete alusel otsustab ELi nõukogu, kas asjaomane liikmesriik on täitnud euro kasutuselevõtmiseks vajalikud tingimused.

Esimene uusi liikmesriike hõlmav EKP lähenemisaruanne avaldatakse 2004. aasta oktoobris.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid