European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov ECB víta nových členov EÚ

30. apríla 2004

Európska únia bude mať od zajtra, 1. mája 2004, desať nových členov - Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.

Jean-Claude Trichet, prezident Európskej centrálnej banky (ECB), pri tejto príležitosti v mene Rady guvernérov uviedol: „V tomto historickom okamihu srdečne vítame nové členské štáty Európskej únie a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Už od zajtra budeme všetci, súčasní i noví členovia, spoločne zdieľať bohaté európske dedičstvo a skúsenosti. Tešíme sa na prehlbovanie dialógu a spolupráce s novými členmi, aby sa nám podarilo zaistiť plynulé a úspešné plnenie našich spoločných historických cieľov.

Národné centrálne banky nových členských štátov budú od zajtra súčasťou ESCB a ich guvernéri budú riadnymi členmi Generálnej rady ECB. Podobne odborníci z národných centrálnych bánk, ktorí sa zúčastňujú zasadaní výborov ESCB, budú mať postavenie riadnych členov na zasadaniach výborov v zložení ESCB, t. j. všetkých národných centrálnych bánk EÚ. Guvernéri národných centrálnych bánk desiatich nových členských štátov a ich odborníci sa zúčastňujú príslušných zasadaní Generálnej rady a výborov ako pozorovatelia už od júna 2003.

Nové členské štáty nezavedú euro hneď pri vstupe do Európskej únie, ale až po splnení požiadaviek stanovených v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Desať nových členských štátov, na rozdiel od Dánska a Spojeného kráľovstva, nemá právo jednotnú menu odmietnuť.

ECB, rovnako ako Európska komisia, budú raz za dva roky, resp. na žiadosť členského štátu „s derogáciou“, pripravovať správy o konvergencii. Rada EÚ na základe týchto správ rozhodne, či príslušný členský štát spĺňa nevyhnutné podmienky na prijatie eura. Prvá správa ECB o konvergencii, ktorá bude hodnotiť aj nové členské štáty, bude uverejnená v októbri 2004.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá