European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Styrelsesrådet for ECB byder de nye EU-medlemslande velkommen

30. april 2004

Den Europæiske Union får i morgen den 1. maj 2004 ti nye medlemslande: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

På vegne af Styrelsesrådet udtaler Jean-Claude Trichet, formand for Den Europæiske Centralbank (ECB): "Vi vil gerne benytte denne historiske anledning til at byde de nye medlemslande rigtig hjertelig velkommen i Den Europæiske Union og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Fra og med i morgen vil vi alle, både nuværende og nye medlemmer, gensidigt berige hinanden ved at dele vores fælles europæiske arv og udveksle vores mangeårige erfaringer. Vi ser frem til at styrke vores dialog og samarbejde med de nye medlemmer, således at der sikres en gnidningsløs og vellykket gennemførelse af vores fælles historiske mål."

Fra og med i morgen bliver de nationale centralbanker i de nye medlemslande en del af ESCB, og deres respektive centralbankchef fuldgyldigt medlem af ECBs Generelle Råd. De nationale centralbankers repræsentanter i ESCB-komiteerne bliver ligeledes fuldgyldige medlemmer, når komiteerne mødes inden for rammerne af ESCB, dvs. når repræsentanter for alle EUs nationale centralbanker deltager. Siden juni 2003 har centralbankcheferne og repræsentanterne for de nationale centralbanker i de ti nye medlemslande haft observatørstatus i henholdsvis Det Generelle Råd og komiteerne.

De nye medlemslande kommer ikke til at indføre euroen straks efter deres medlemskab af Den Europæiske Union. De skal først opfylde de kriterier, som er nedfældet i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. De ti nye medlemslande er i modsætning til Danmark og Storbritannien forpligtede til at indføre den fælles mønt.

Såvel ECB som Europa-Kommissionen vil udarbejde konvergensrapporter hvert andet år eller på anmodning af et medlemsland "med dispensation". Disse rapporter danner grundlag for EU-Rådets beslutning om, hvorvidt et medlemsland opfylder de nødvendige kriterier for at kunne indføre euroen. Den første ECB-konvergensrapport, som omfatter de nye medlemslande, offentliggøres i løbet af oktober 2004.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt