European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Rada Prezesów EBC wita nowe państwa członkowskie UE

30 kwietnia 2004 r.

W dniu jutrzejszym, 1 maja 2004 r., Unia Europejska powiększy się o dziesięć nowych państw członkowskich: Czechy, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację.

W imieniu Rady Prezesów mówi Jean-Claude Trichet, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC): „W tym historycznym momencie bardzo serdecznie witamy nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC). Od jutra staniemy się bogatsi - tak dotychczasowi, jak i nowi członkowie - dzieląc się nawzajem naszym wielowiekowym europejskim dziedzictwem i doświadczeniami. Z niecierpliwością oczekujemy poszerzenia naszego dialogu i współpracy z nowymi członkami w dążeniu do sukcesów w realizacji naszych wspólnych historycznych celów.

Od jutra krajowe banki centralne nowych państw członkowskich staną się częścią ESBC, a ich prezesi - pełnoprawnymi członkami Rady Ogólnej EBC. Analogicznie, eksperci krajowych banków centralnych zasiadający w komisjach ESBC uzyskają status pełnoprawnych członków na posiedzeniach tych komisji w pełnym składzie ESBC, tj. z udziałem wszystkich krajowych banków centralnych Unii Europejskiej. Od czerwca 2003 r. prezesi krajowych banków centralnych dziesięciu nowych państw członkowskich uczestniczyli na prawach obserwatorów w posiedzeniach Rady Ogólnej, a eksperci z tych banków – w posiedzeniach komisji.

Nowe państwa członkowskie nie przyjmą euro jako swojej waluty natychmiast po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nastąpi to dopiero po spełnieniu przez te państwa kryteriów określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. W przeciwieństwie do Danii i Wielkiej Brytanii, dziesięciu nowym państwom członkowskim nie przysługuje prawo do odmowy przyjęcia wspólnej waluty.

EBC oraz Komisja Europejska będą sporządzać raporty w sprawie konwergencji, co dwa lata lub na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją. W oparciu o te raporty Rada UE podejmuje decyzję, czy dane państwo członkowskie spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro. Pierwszy raport EBC w sprawie konwergencji obejmujący nowe państwa członkowskie zostanie opublikowany w październiku 2004 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami