European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Internationell jury väljer ut de tre vinnande förslagen i arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor

13 februari 2004

Idag har internationell jury under ledning av ECB:s vice ordförande Lucas Papademos valt ut de tre vinnande förslagen i den internationella stadsplane- och arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor i Frankfurt am Main, Tyskland. Detta avslutar den andra och sista etappen i tävlingen.

Priserna har tilldelats:

1:a pris: Coop Himmelb(l)au, Wien, Österrike

Konceptet är en intelligent kombination av gammalt och nytt i skulpturell form. Helheten utgörs av tre baselement: Grossmarkthalle, en ”groundscraper” (en lång låg byggnad) och polygona dubbeltorn. I utkastet till första etappen låg den låga byggnaden tvärs över gångvägen vid floden och skar genom Grossmarkthalle. I den andra etappen ligger denna ”groundscraper” parallellt med Grossmarkthalle och den historiska byggnaden lämnas orörd. Grossmarkthalle utnyttjas som ECB:s huvudentré och som offentliga lokaler och binds samman med de två kontorstornen av konferenscentret i ”groundscraper”. Konceptet är koncist och funktionellt.

2:a pris: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Tyskland

En svävande ”sky-bridge” (våningsplan högst upp som sammanbinder de två tornen) kontrasterar med Grossmarkthalle utan att tynga denna historiska byggnad. Grossmarkthalle bevaras väl men taket ersätts av en glaskonstruktion. Detta innovativa koncept skapar en stimulerande effekt och de vertikala byggnaderna binds samman av en öppen entréhall och en ”sky-bridge”. Tillväxtmodulen för framtida expansion är ytterligare ett torn.

3:e pris: 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Tyskland / Selangor, Malaysia

Konceptet förlänger stadens axlar till tomten och använder dem för att skapa olika landskap och arkitektoniska element. Två olika höga rektangulära torn placeras söder om Grossmarkthalle för att ”berika stadens nuvarande skyline”. Konceptet med öppna ytor är väl genomtänkt. Högkvalitativa arbetsplatser tar hänsyn till energi- och miljöfaktorer. Tomten utnyttjas väl i detta koncept och de nya byggnadernas proportioner överskuggar inte Grossmarkthalle. Konceptet är väl integrerat med omgivningen och uppfyller många av kraven på funktionalitet.

Tävlingen utlystes i november 2002 (se ECB:s pressmeddelande den 26 november 2002) som en selektiv projekttävling i två etapper med en förhandsuttagning av 80 kvalificerade sökande (se ECB:s pressmeddelande den 7 april 2003) och möjlighet till en frivillig bearbetningsfas. Den 7 juli 2003, som var sista datum för första etappen, hade 71 av 80 sökande lämnat in ett första utkast. Den 28 och 29 augusti 2003 tog juryn ut 12 kandidater för den andra etappen. Denna startade den 15 september 2003 och de 12 arkitekterna skulle lämna in sina förslag före den 12 december 2003.

Juryn utvärderade de 12 förslagen enligt följande kriterier:

  • övergripande stadsplanering, arkitektur och landskapsplanering,
  • efterlevnad av programmets viktigaste specifikationer vad gäller funktion och rum,
  • realistiska energi- och miljökoncept och överensstämmelse med ECB:s viktigaste tekniska krav.
  • överensstämmelse med relevanta föreskrifter, främst bygg- och miljölagstiftning.

I den bearbetningsfas som följer kommer ECB-rådet att bjuda in en eller flera pristagare att bearbeta sina förslag. Ett slutgiltigt förslag ska godkännas av pristagarna, ECB och staden Frankfurt. Efter denna bearbetningsfas kommer ECB-rådet att tilldela en av de vinnande arkitekterna kontraktet för utformning av de nya lokalerna.

Från den 21 februari till den 14 mars 2004 pågår en utställning med alla förslag, från både första och andra etappen, på Deutsches Architektur Museum i Frankfurt am Main. En förhandsvisning för media är planerad den 20 februari 2004, kl. 11:00. Ytterligare information om de vinnande förslagen och foton av modellerna finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media