Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Kansainvälinen tuomaristo valinnut kolme voittajatyötä arkkitehtikilpailussa EKP:n uusista toimitiloista

13.2.2004

Kansainvälinen kilpailutuomaristo puheenjohtajanaan EKP:n varapääjohtaja Lucas Papademos on tänään valinnut kolme voittajatyötä kansainvälisessä arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelukilpailussa EKP:n uusista toimitiloista, jotka rakennetaan Frankfurt am Mainiin, Saksaan. Kilpailun toinen ja viimeinen vaihe päättyy tähän.

Palkinnot jaettiin seuraaville osanottajille:

1. palkinto: Coop Himmelb(l)au, Wien, Itävalta

Suunnitelmassa on yhdistetty oivaltavasti vanhaa ja uutta veistokselliseen muotoon. Kokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: Grossmarkthallesta, ”maanpiirtäjästä” ja monikulmaisista kaksoistorneista. Ensimmäisen vaiheen perusajatuksessa ”maanpiirtäjä” oli rakennettu kohtisuoraan joenrannan kävelytieltä Grossmarkthallen läpi. Toisessa vaiheessa se on kuitenkin Grossmarkthallen suuntainen eikä historialliseen rakennukseen ole koskettu. EKP:n pääsisäänkäyntinä toimiva Grossmarkthalle on avoinna suurelle yleisölle, ja ”maanpiirtäjässä” oleva kokouskeskus yhdistää sen kahteen työtiloiksi varattuun torniin. Suunnitelma on tiivis ja toimiva.

2. palkinto: ASP Schweger Assoziierte, Berliini, Saksa

”Taivaansilta” uuden rakennuksen yllä muodostaa vastapainon Grossmarkthallelle, mutta historiallista rakennusta ei jätetä varjoon. Grossmarkthalle on säilytetty onnistuneesti, vaikka siihen on rakennettu uusi lasikatto. Innovatiivinen ratkaisu on innostava: pystysuoria rakennuksia yhdistää avaran sisääntuloalueen lisäksi myös ylätaso. Toimitiloja voidaan tarvittaessa laajentaa lisätornilla.

3. palkinto: 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Saksa / Selangor, Malesia

Suunnitelma liittää tontin osaksi kaupunkiakselia monesta suunnasta luoden vaihtelevia maisemia ja arkkitehtonisia elementtejä. Grossmarkthallen eteläpuolelle tulee kaksi suorakaiteen mallista tornitaloa, joilla ”rikastutetaan kaupungin nykymuotoa”. Avoimen tilan ajatus on kehitelty hyvin pitkälle. Korkealaatuisten työtilojen suunnittelussa on otettu huomioon energiantarve ja ympäristönsuojelu. Alue on otettu hyvin käyttöön, eivätkä uudet rakennukset ole suhteettoman suuria Grossmarkthalleen nähden. Suunnitelma istuu hyvin ympäristöön, ja monet toiminnallisista vaatimuksista on otettu huomioon.

Marraskuussa 2002 alkanut kilpailu (ks. EKP:n lehdistötiedote 26.11.2002) järjestettiin kaksivaiheisena kutsukilpailuna, johon valittiin esikarsinnan perusteella 80 osallistujaa (ks. EKP:n lehdistötiedote 7.4.2003). Toisen vaiheen jälkeen voittajilla on vielä mahdollisuus hioa suunnitelmiaan. Valituista 80:stä osallistujasta 71 jätti ehdotuksen rakennussuunnitelman perusajatukseksi määräajassa eli 7.7.2003 mennessä. Kilpailutuomaristo valitsi 28. ja 29.8.2003 osallistujien joukosta 12 ehdokasta toiseen vaiheeseen. Toinen vaihe alkoi 15.9.2003, ja suunnittelijoiden piti jättää ehdotuksensa 12.12.2003 mennessä.

Kilpailutuomaristo arvioi jätetyt 12 suunnitelmaa seuraavin perustein:

  • kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri ja maisemallisuus
  • tarkoituksenmukaisuutta ja tilankäyttöä koskevien perusvaatimusten noudattaminen
  • energia- ja ympäristösuunnittelun toteuttamiskelpoisuus ja EKP:n teknisten perusvaatimusten noudattaminen
  • rakennus- ja ympäristölainsäädännön sekä muiden soveltuvien määräysten noudattaminen

Kilpailun jälkeen EKP pyytää yhtä tai useampaa voittajaa viimeistelemään ehdotustaan. Lopullinen suunnitelma syntyy yhteistyössä EKP:n ja Frankfurtin kaupungin kanssa. Viimeistelyvaiheen jälkeen EKP:n neuvosto palkkaa yhden kolmesta voittaja-arkkitehdistä suunnittelemaan EKP:n uudet toimitilat.

Arkkitehtuurimuseo Deutsches Architektur Museum Frankfurt am Mainissa järjestää 21.2.–14.3.2004 näyttelyn, jossa ovat esillä kaikki ehdotukset molemmista vaiheista. Joukkotiedotusvälineille järjestetään ennakkokatselu 20.2.2004 klo 11.00.

EKP:n verkkosivuilla on lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa voittajatöistä sekä valokuvat pienoismalleista.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle