Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Mezinárodní porota vybrala tři vítězné návrhy v architektonické soutěži na projekt nového sídla ECB

13. února 2004

Mezinárodní porota, jejímž předsedou je viceprezident ECB Lucas Papademos, dnes vybrala tři vítězné návrhy v mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěži na projekt nového sídla ECB ve Frankfurtu nad Mohanem. Tím je završena druhá, závěrečná etapa soutěže.

Ceny byly uděleny v tomto pořadí:

1. cena Coop Himmelb(l)au, Vídeň, Rakousko

Tato koncepce je inteligentním spojením starého s novým v prostorovém uspořádání. Komplex sestává ze tří základních prvků: budovy historické tržnice Grossmarkthalle, „ležícího mrakodrapu“ a dvou polygonálních výškových budov. V koncepčním návrhu v první etapě byl ležící mrakodrap zavěšen nad nábřežím Mohanu a protínal budovu staré tržnice. Ve stávající druhé etapě je ležící mrakodrap umístěn podél budovy staré tržnice, aniž by do ní zasahoval. Historická budova staré tržnice bude využita jako hlavní vchod do ECB a zároveň jako veřejný prostor. Se dvěma výškovými budovami bude propojena konferenčním střediskem umístěným v ležícím mrakodrapu. Tento návrh je střízlivý a funkční.

2. cena ASP Schweger Assoziierte, Berlín, Německo

„Hvězdný most“ je protipólem budovy staré tržnice, aniž by ji zastiňoval. Historická podoba tržnice Grossmarkthalle je zachována i přesto, že její střechu nahrazuje prosklená konstrukce. Toto neotřelé řešení vytváří zajímavý efekt propojení budov vestibulem a výškovým překlenutím. Vedlejší stavba představuje modul pro případné další rozšíření.

3. cena 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Německo/Selangor, Malajsie

V návrhu jsou do samotného areálu promítnuty osy města, které vytvářejí různé terénní kompozice a architektonické prvky. Dvě odlišné výškové budovy ve tvaru desky jsou umístěny na jih od budovy historické tržnice, aby „obohatily stávající urbanistické uspořádání“. Koncepce otevřeného prostoru je velmi dobře propracována. Kvalitní pracovní prostory zohledňují požadavky energetické úspornosti a ekologické faktory. V návrhu je zdařile využita stávající lokalita a nové budovy svými proporcemi nezastiňují historickou tržnici. Návrh dobře zapadá do okolního prostoru a obsahuje řadu prvků tzv. programu funkčního uspořádání.

Soutěž byla vypsána v listopadu 2002 (viz tisková zpráva z 26. listopadu 2002) jako výběrové řízení ve dvou etapách, jemuž předcházel výběr 80 způsobilých uchazečů (viz tisková zpráva ECB ze 7. dubna 2003) s tím, že případně může následovat revizní etapa. Do 7. července 2003, uzávěrky pro první etapu, podalo 71 z 80 uchazečů úvodní koncepční návrhy. Ve dnech 28. a 29. srpna 2003 vybrala porota 12 uchazečů postupujících do druhé etapy, která začala 15. září 2003. Tito autoři měli předložit své návrhy do 12. prosince 2003.

Porota hodnotila všech 12 návrhů podle následujících kritérií:

  • celkové urbanisticko-architektonické řešení a úprava okolí,
  • splnění hlavních požadavků na funkční a prostorové uspořádání,
  • vhodnost koncepce z hlediska energetické úspornosti, ochrany životního prostředí a splnění hlavních technických požadavků ECB,
  • splnění příslušných předpisů, zejména v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí.

V revizní etapě, která má následovat, vyzve Rada guvernérů ECB autory jednoho či více úspěšných návrhů, aby upravili svá řešení. Konečný návrh odsouhlasí ECB společně s městem Frankfurt. Po této revizní etapě přidělí Rada guvernérů ECB zakázku na návrh nového komplexu ECB jedné ze tří oceněných architektonických kanceláří.

Deutsches Architektur Museum ve Frankfurtu nad Mohanem pořádá ve dnech 21. února až 14. března 2004 veřejnou výstavu všech návrhů z obou etap soutěže. Pro zástupce tisku bude výstava otevřena 20. února 2004 od 11:00 hod.

Další informace o vítězných návrzích, včetně fotografií, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB na adrese http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média