European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Medzinárodná porota vybrala tri víťazné návrhy architektonickej súťaže na návrh nového sídla ECB

13. februára 2004

Medzinárodná porota pod vedením viceprezidenta ECB Lucasa Papademosa dnes vybrala tri víťazné návrhy medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh nového sídla ECB v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Výberom víťazných návrhov sa uzavrelo druhé a posledné kolo súťaže.

Porota udelila ceny v nasledujúcom poradí:

Prvá cenaCoop Himmelb(l)au, Viedeň, Rakúsko

Tento koncept je inteligentným spojením starých a nových prvkov v jednom skulpturálnom celku. Komplex tvoria tri základné časti: budova Grossmarkthalle, „ležiaci mrakodrap“ a dve polygonálne výškové budovy. Podľa konceptu v prvom kole súťaže mal ležiaci mrakodrap prečnievať ponad nábrežie rieky a pretínať budovu Grossmarkthalle. V terajšom druhom kole je ležiaci mrakodrap situovaný súbežne s budovou Grossmarkthalle a do historickej budovy nezasahuje. Budova Grossmarkthalle plní úlohu hlavného vchodu do ECB a je zároveň verejným priestorom. S dvomi výškovými budovami s kancelárskymi priestormi je spojená prostredníctvom konferenčného strediska v ležiacom mrakodrape. Celý koncept je jednoduchý a funkčný.

Druhá cenaASP Schweger Assoziierte, Berlín, Nemecko

Vznášajúci sa „vzdušný most“ kontrastuje s historickou budovou Grossmarkthalle bez toho, aby ju pohlcoval. Hoci je strecha budovy Grossmarkthalle nahradená sklenenou konštrukciou, pôvodný vzhľad budovy zostáva zachovaný. Prepojením výškových budov prostredníctvom vstupnej haly a hornej plošiny vytvára tento inovatívny koncept stimulujúci dojem. Doplnkovým modulom pre prípad budúceho rozšírenia je ďalšia výšková budova.

Tretia cena54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Nemecko/Selangor, Malajzia

Tento koncept vnáša do areálu línie mesta a na ich základe vytvára rôzne typy terénnych a architektonických prvkov. Južne od budovy Grossmarkthalle sú umiestnené dve samostatné výškové budovy, ktoré „obohacujú súčasnú tvár mesta“. Koncept vo veľkej miere zdôrazňuje myšlienku otvoreného priestoru. Kvalitné pracovné priestory zohľadňujú požiadavky ochrany životného prostredia a úspory energie. Areál je v rámci konceptu veľmi dobre využitý a historická budova Grossmarkthalle vyniká aj popri rozmeroch nových budov. Koncept dobre zapadá do okolitého prostredia a spĺňa mnohé požiadavky funkčného plánu.

Súťaž sa začala v novembri 2002 (pozri tlačovú správu ECB z 26. novembra 2002) ako obmedzená projektantská súťaž s dvomi kolami, ktorej predchádzal predbežný výber 80 vhodných uchádzačov (pozri tlačovú správu ECB zo 7. apríla 2003), pričom po jej ukončení ešte môže nasledovať fáza revízií. Do uzavretia prvého kola 7. júla 2003 predložilo predbežné koncepty 71 z 80 uchádzačov. V dňoch 28. a 29. augusta 2003 porota vybrala 12 uchádzačov, ktorí postúpili do druhého kola súťaže. Druhé kolo začalo 15. septembra 2003 a termín odovzdania konceptov pre 12 vybratých architektov bol 12. decembra 2003.

Porota hodnotila 12 predložených návrhov na základe nasledujúcich kritérií:

  • celkové územné plánovanie, architektonické spracovanie a riešenie okolia;
  • dodržanie základných požiadaviek funkčného a priestorového plánu;
  • vhodnosť konceptu z hľadiska úspory energie a ochrany životného prostredia a splnenie základných technických požiadaviek ECB;
  • súlad s príslušnými nariadeniami, predovšetkým v oblasti stavebného práva a práva v oblasti ochrany životného prostredia.

Vo fáze revízií Rada guvernérov ECB spolu s autormi jedného či viacerých ocenených návrhov prehodnotí jednotlivé návrhy. Konečný návrh bude prijatý po dohode s ECB a so zástupcami mesta Frankfurt. Po dokončení fázy revízií Rada guvernérov ECB jednému z troch ocenených architektov zadá zákazku na projektovanie nového sídla ECB.

Od 21. februára do 14. marca 2004 bude v architektonickom múzeu Deutsches Architektur Museum vo Frankfurte nad Mohanom prebiehať verejná výstava všetkých návrhov, ktoré sa zúčastnili prvého a druhého kola súťaže. Dňa 20. februára 2004 o 11.00 bude výstava k dispozícii zástupcom médií.

Ďalšie informácie o víťazných návrhoch vrátane fotografií modelov nájdete na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá