Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Rahvusvaheline žürii valis EKP uute hoonete arhitektuurikonkursi kolm võidutööd

13. veebruar 2004

Täna valis rahvusvaheline žürii EKP asepresidendi Lucas Papademose eesistumisel välja kolm võidutööd rahvusvahelisel arhitektuuri- ja linnaplaneerimiskonkursil EKP uute hoonete ehitamiseks Maini-äärsesse Frankfurti Saksamaal. Sellega lõpeb konkursi teine ja ühtlasi viimane voor.

Võidu pälvisid järgmised konkursitööd:

Esimene auhind Coop Himmelb(l)au, Viin, Austria

Projekti skulptuurilises vormis on oskuslikult ühendatud vana ja uus. Terviku moodustavad kolm põhielementi: Grossmarkthalle, nn lamav pilvelõhkuja (groundscraper) ja hulknurkne kaksiktorn. Esimese vooru algprojektis sirutus groundscraper kaldaäärselt jalgteelt, lõikudes Grossmarkthalle’ga. Teise vooru projektis paikneb groundscraper Grossmarkthalle’ga paralleelselt, jättes ajaloolise ehitise puutumata. EKP peasissepääsuna kasutatav Grossmarkthalle on üldsusele avatud ning groundscraper’is asuv konverentsikeskus ühendab seda kahe kontorihooneteks kavandatud torniga. Projekt on sisutihe ja funktsionaalne.

Teine auhind ASP Schweger Assoziierte, Berliin, Saksamaa

Uusehitise ülemistest korrustest moodustuv nn taevasild (sky bridge) vastandub Grossmarkthalle’ga, varjutamata selle ajaloolist väärtust. Grossmarkthalle on hästi säilitatud hoolimata sellest, et vana katust asendab klaaskonstruktsioon. Uuenduslik projekt on muljetavaldav: vertikaalseid hooneid ühendavad fuajee ja kõrgemal tasandil paiknev hooneosa. Hoonekompleksi on võimalik laiendada, ehitades juurde ühe lisatorni.

Kolmas auhind 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Saksamaa/Selangor, Malaisia

Projekt ühendab uue hoonekompleksi linna telgedega, vormides erinevaid maastikke ja arhitektuurielemente. Grossmarkthalle’st lõuna pool asetsevad kaks erinevat sihvakat ristkülikukujulist torni, “rikastades praegust linnavormi”. Väga oskuslikult on arendatud avatud ruumi ideed. Kvaliteetsete töökohtade loomisel peetakse silmas energia- ja keskkonnakaalutlusi. Ehitusala on oskuslikult ära kasutatud ning Grossmarkthalle ei jää uute hoonete varju. Projekt sulandub hästi ümbritsevasse keskkonda, arvestades mitmeid funktsionaalse programmi nõudmisi.

Kahevooruline piiratud osalusega konkurss kuulutati välja 2002. aasta novembris (vt EKP 26. novembri 2002. aasta pressiteade) ning sinna valiti eelnevalt 80 kvalifitseerunud kandidaati (vt EKP 7. aprilli 2003. aasta pressiteade). Konkursi lõppedes järgneb võimalik lisavoor projektide kohandamiseks. Esimese vooru tähtajaks, mis oli 7. juulil 2003, esitas konkursitöö 80st kandidaadist 71. Teise vooru valis žürii 28. ja 29. augustil välja 12 kandidaati. See algas 15. septembril ning 12 autoril paluti esitada oma projektid 12. detsembriks 2003.

Žürii hindas 12 projekti järgmiste kriteeriumide alusel:

  • üldine linnaplaneerimine, arhitektuur ja maastikukujundus;
  • funktsionaalse ja ruumilise planeerimise programmi põhinõuete järgimine;
  • energeetika-/keskkonnakava teostatavus ning EKP tehniliste põhinõuete järgimine;
  • asjakohaste, eelkõige ehitus- ja keskkonnalaste määruste järgimine.

Konkursijärgses lisavoorus palub EKP nõukogu ühel või mitmel auhinnalise töö autoril esitatud mudelit kohandada. Lõplik projekt valmib koostöös EKP ja Frankfurdi linnaga. Pärast lisavooru sõlmib EKP nõukogu ühega kolmest auhinna pälvinud arhitektist lepingu EKP uute hoonete planeerimiseks.

21. veebruarist kuni 14. märtsini 2004 on Maini-äärses Frankfurdis asuvas arhitektuurimuuseumis Deutsches Architektur Museum üldsusele tutvumiseks välja pandud näitus esimeses ja teises voorus esitatud töödest. Eelnev tutvustus ajakirjanikele toimub 20. veebruaril 2004 kell 11.00.

Lisateave võidutööde kohta ja fotod makettidest on avaldatud EKP koduleheküljel aadressil http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid